E-gradiva so mi ponudila veliko novih možnosti za izvajanje posameznih ur logike, učencem pa so nudile veliko možnosti za reševanje ene vrste naloge na več različnih načinov in z novimi pripomočki.

Nina Otrin, OŠ Marije Vere, Kamnik
 

Projekti

O skupini nauk

Za medije

Partnerji na projektu

Ministrstvo za šolstvo in šport Naložba v vašo prihodnost e-Šolstvo Fakulteta za matematiko in fiziko IMFM Hruška d.o.o.