Gradiva so pripravljena zelo dobro. Vsebujejo le povzetke posameznih poglavij, kar omogoča dijakom hitro ponovitev snovi. Na vsaki strani je ravno prav besedila – če bi ga bilo preveč, bi bilo moteče in nepregledno. Zelo pohvalne in dobrodošle so animacije v Geogebri. S spreminjanjem parametrov veliko bolj nazorno prikažemo lastnosti funkcij. Taka oblika gradiva je zelo primerna že pri obravnavi snovi pri pouku in za ponavljanje snovi doma.

Simona Pustavrh, Srednja elektro šola in teh. gim., Novo mesto
 

Projekti

O skupini nauk

Za medije

Partnerji na projektu

Ministrstvo za šolstvo in šport Naložba v vašo prihodnost e-Šolstvo Fakulteta za matematiko in fiziko IMFM Hruška d.o.o.