Preverjanja znanj so sprogramirana čudovito. Omogočajo zelo veliko različno oblikovanih vprašanj, delno učečega usmerjajo k pravilnemu odgovoru, sledijo nivoju znanja učečega (kar je po mojem mnenju največja pridobitev teh gradiv) in vsebina se spreminja. Oblikovno so gradiva zelo estetska, kar zraven lepote omogoča skoncentriranost le na vsebino gradiva.

Lucijana Kračun Berc, Rogaška Slatina
 

Projekti

O skupini nauk

Za medije

Partnerji na projektu

Ministrstvo za šolstvo in šport Naložba v vašo prihodnost e-Šolstvo Fakulteta za matematiko in fiziko IMFM Hruška d.o.o.