Naloge s tabelami

Naloge s tabelami

Avtor: Skupina NAUK

Slaščičarna

prvi klik
drugi klik
tretji klik
jagoda
vanilija
čokolada
karamelni preliv
lešnikov posip
smetana
Maja
Meta
Mojca
karamelni preliv
lešnikov posip
smetana

Maja, Mojca in Meta so se želele posladkati v slaščičarni s svojimi najljubšimi okusi sladoleda, ki jim še posebej tekne s svojimi najljubšimi dodatki (karamelni preliv, smetana, lešnikov posip). Žal je natakar zamešal njihova naročila. Za vsako od prijateljic ugotovi njeno najljubšo sladico.

Ime
Maja
Meta
Mojca
Okus sladoleda
jagoda
vanilija
čokolada
Dodatek
karamelni preliv
lešnikov posip
smetana

Veliko sreče! Za pričetek reševanja si oglejte seznam dejstev.

 1. Meta je alergična na čokolado.
 2. Mojca ne mara vanilije.
 3. Maja je naročila sladoled s sadnim okusom.
 4. Maja obožuje oreščke vseh vrst.
 5. Meta ne mara smetane.
Ime
Maja
Meta
Mojca
Okus sladoleda
jagoda
vanilija
čokolada
Dodatek
karamelni preliv
lešnikov posip
smetana

To so odgovori, ki ste jih določili z dosedanjimi vnosi v mrežo:
ImeOkus sladoledaDodatek
Maja
Meta
Mojca

Dobro opravljeno! Popolnoma ste zapolnili mrežo z odgovori. Če ste zadovoljni s svojimi odgovori, pritisnite na spodnji gumb:

Kako reševati:

Da rešite nalogo, morate izpolniti zgornje 4 vrstice v mreži na levi. Postavite rdeči X na nepravilne in zeleni krog na pravilne kombinacije. Kliknite enkrat za postavitev rdečega X, ter še enkrat za postavitev zelenega kroga. Ob tretjem kliku se mesto ponovno izprazni.

Vsakič, ko komibnacijo označite z zeleno, se bo le ta prikazala med vašimi odgovori. Ko so vsi odgovori zapolnjeni in ste prepričani, da so vse kombinacije pravilne, lahko nalogo oddate v ocenjevanje.


Namigi:

Če nikakor ne veste kaj bi še lahko naredili, lahko s pritiskom spodnjega gumba prosite za namig.

Rojstni dnevi

prvi klik
drugi klik
tretji klik
5
6
8
December
Junij
Maj
Andrej
Jaka
Matej
December
Junij
Maj

Gospod in gospa Novak imata tri otroke, ki so stari 5, 6 in 8 let. Eden od njih je bil rojen maja, eden junija, eden pa decembra.

Ugotovite starost in mesec rojstva za vse tri otroke. V spodnji tabeli so podane vse možnosti za vsako kategorijo v tej nalogi.

Ime
Andrej
Jaka
Matej
Starost
5
6
8
Mesec rojstva
December
Junij
Maj

Veliko sreče! Za pričetek reševanja si oglejte seznam dejstev.

 1. Mateju ni všeč, da njegov rojstni dan sovpada z božičem.
 2. Jaka lahko prešteje svojo starost s prsti na eni roki.
 3. Andrej je rojen maja.
 4. Matej je star 6 let.
Ime
Andrej
Jaka
Matej
Starost
5
6
8
Mesec rojstva
December
Junij
Maj

To so odgovori, ki ste jih določili z dosedanjimi vnosi v mrežo:
ImeStarostMesec rojstva
Andrej
Jaka
Matej

Dobro opravljeno! Popolnoma ste zapolnili mrežo z odgovori. Če ste zadovoljni s svojimi odgovori, pritisnite na spodnji gumb:

Kako reševati:

Da rešite nalogo, morate izpolniti zgornje 4 vrstice v mreži na levi. Postavite rdeči X na nepravilne in zeleni krog na pravilne kombinacije. Kliknite enkrat za postavitev rdečega X, ter še enkrat za postavitev zelenega kroga. Ob tretjem kliku se mesto ponovno izprazni.

Vsakič, ko komibnacijo označite z zeleno, se bo le ta prikazala med vašimi odgovori. Ko so vsi odgovori zapolnjeni in ste prepričani, da so vse kombinacije pravilne, lahko nalogo oddate v ocenjevanje.


Namigi:

Če nikakor ne veste kaj bi še lahko naredili, lahko s pritiskom spodnjega gumba prosite za namig.

Popotnik

prvi klik
drugi klik
tretji klik
Alicia
Carol
Maria
Rafaela
Aranjuez
Cadaques
Munoz
Rios
Aranda
Carasco
Morente
Rodriguez
Ana
Cristina
Margarita
Rosario
Aranda
Carasco
Morente
Rodriguez
Aranjuez
Cadaques
Munoz
Rios

Popotnik Jure je med svojim obiskom Barcelone spoznal štiri prijazna španska dekleta, od katerih mu je ena prevzela srce in glavo. Vsaka izmed njih je imela, kot se za prave Španke spodobi, dve imeni in dva priimka, poleg tega pa je bilo zanimivo, da so se pri vsakem dekletu začetnice prvega imena, drugega imena, prvega priimka in drugega priimka razlikovale med seboj - vsaka je imela vse štiri začetnice in pri vsaki nista bili niti dve enaki.

S pomočjo podanih izjav ugotovite prvo ime, drugo ime, prvi priimek in drugi priimek za vsako osebo. V spodnji tabeli so podane vse možnosti za vsako kategorijo v tej nalogi.

Prvo Ime
Ana
Cristina
Margarita
Rosario
Drugo ime
Alicia
Carol
Maria
Rafaela
Prvi priimek
Aranjuez
Cadaques
Munoz
Rios
Drugi priimek
Aranda
Carasco
Morente
Rodriguez

Veliko sreče! Za pričetek reševanja si oglejte seznam dejstev.

 1. Pri vsakem dekletu se začetnice prvega imena, drugega imena, prvega priimka in drugega priimka razlikujejo med seboj.
 2. Juretovi izbranki se drugo ime začne s samoglasnikom.
 3. Ani ni ime niti Rafaela niti Carol.
 4. Dekletu, ki se piše Morente, ni ime niti Alicia niti Rafaela.
 5. Alicia se ne piše Rios, Cristina pa ne Aranda.
Prvo Ime
Ana
Cristina
Margarita
Rosario
Drugo ime
Alicia
Carol
Maria
Rafaela
Prvi priimek
Aranjuez
Cadaques
Munoz
Rios
Drugi priimek
Aranda
Carasco
Morente
Rodriguez

To so odgovori, ki ste jih določili z dosedanjimi vnosi v mrežo:
Prvo ImeDrugo imePrvi priimekDrugi priimek
Ana
Cristina
Margarita
Rosario

Dobro opravljeno! Popolnoma ste zapolnili mrežo z odgovori. Če ste zadovoljni s svojimi odgovori, pritisnite na spodnji gumb:

Kako reševati:

Da rešite nalogo, morate izpolniti zgornje 4 vrstice v mreži na levi. Postavite rdeči X na nepravilne in zeleni krog na pravilne kombinacije. Kliknite enkrat za postavitev rdečega X, ter še enkrat za postavitev zelenega kroga. Ob tretjem kliku se mesto ponovno izprazni.

Vsakič, ko komibnacijo označite z zeleno, se bo le ta prikazala med vašimi odgovori. Ko so vsi odgovori zapolnjeni in ste prepričani, da so vse kombinacije pravilne, lahko nalogo oddate v ocenjevanje.


Namigi:

Če nikakor ne veste kaj bi še lahko naredili, lahko s pritiskom spodnjega gumba prosite za namig.

Nazaj Naprej

Delavci

prvi klik
drugi klik
tretji klik
pomivalec
preddelavec
vratar
zapiralec
pomivalec
preddelavec
vratar
zapiralec
11
15
27
54
Andrej
Boris
Cene
Drago
11
15
27
54
pomivalec
preddelavec
vratar
zapiralec

Andrej, Boris, Cene in Drago delajo kot pomivalec, vratar, zapiralec steklenic in preddelavec, a ne nujno v tem zaporedju. V kratkem bodo zamenjali delovna mesta, tako da bo vsak zasedel novo. Vsak delavec ima tudi različno številko, ki je naravno število. Tu je 10 resničnih in 3 neresnične trditve, iz katerih je treba izpeljati za vsakega delavca njegovo sedanje in prihodnje delovno mesto ter osebno številko.

V spodnji tabeli so podane vse možnosti za vsako kategorijo v tej nalogi.

Ime delavca
Andrej
Boris
Cene
Drago
Sedanje mesto
pomivalec
preddelavec
vratar
zapiralec
Prihodnje mesto
pomivalec
preddelavec
vratar
zapiralec
Številka
11
15
27
54

Veliko sreče! Za pričetek reševanja si oglejte seznam dejstev.

 1. Številka bodočega preddelavca je liha.
 2. Cene je pomivalec.
 3. Številka pomivalca je 11.
 4. Številka bodočega zapiralca je soda.
 5. Boris je bodoči vratar.
 6. Številka bodočega preddelavca je soda.
 7. Cene je bodoči pomivalec.
 8. Borisova številka je 15.
 9. Drago je bodoči vratar.
 10. Številka bodočega preddelavca ni za 6 manjša od številke bodočega pomivalca.
 11. Številka bodočega vratarja je 27.
 12. Cenetova številka je 11.
 13. Številka preddelavca je za 1 večja od vsote drugih treh številk.
Ime delavca
Andrej
Boris
Cene
Drago
Sedanje mesto
pomivalec
preddelavec
vratar
zapiralec
Prihodnje mesto
pomivalec
preddelavec
vratar
zapiralec
Številka
11
15
27
54

To so odgovori, ki ste jih določili z dosedanjimi vnosi v mrežo:
Ime delavcaSedanje mestoPrihodnje mestoŠtevilka
Andrej
Boris
Cene
Drago

Dobro opravljeno! Popolnoma ste zapolnili mrežo z odgovori. Če ste zadovoljni s svojimi odgovori, pritisnite na spodnji gumb:

Kako reševati:

Da rešite nalogo, morate izpolniti zgornje 4 vrstice v mreži na levi. Postavite rdeči X na nepravilne in zeleni krog na pravilne kombinacije. Kliknite enkrat za postavitev rdečega X, ter še enkrat za postavitev zelenega kroga. Ob tretjem kliku se mesto ponovno izprazni.

Vsakič, ko komibnacijo označite z zeleno, se bo le ta prikazala med vašimi odgovori. Ko so vsi odgovori zapolnjeni in ste prepričani, da so vse kombinacije pravilne, lahko nalogo oddate v ocenjevanje.


Namigi:

Če nikakor ne veste kaj bi še lahko naredili, lahko s pritiskom spodnjega gumba prosite za namig.

Družine

prvi klik
drugi klik
tretji klik
Beti
Dana
Lili
Andrej
Hinko
Viktor
Boris
Cene
Drago
Andrej
Hinko
Viktor

Boris, Cene in Drago so oženjeni z Beti, Dano in Lili. Vendar ne nuno v tem vrstnem redu. Vsak par ima še sina edinca. Njihova imeno so: Andrej, Hinko in Viktor.

V spodnji tabeli so podane vse možnosti za vsako kategorijo v tej nalogi.

Mož
Boris
Cene
Drago
Žena
Beti
Dana
Lili
Sin
Andrej
Hinko
Viktor

Veliko sreče! Za pričetek reševanja si oglejte seznam dejstev.

 1. Drago ni ne Lilin mož ne Hinkov oče.
 2. Beti ni ne Cenetova žena ne Andrejeva mati.
 3. Če je Andrejev oče bodisi Cene bodisi Drago, potem je Lili Viktorjeva mati.
 4. Če je Lili Cenetova žena, potem Dana ni Andrejeva mati.
Mož
Boris
Cene
Drago
Žena
Beti
Dana
Lili
Sin
Andrej
Hinko
Viktor

To so odgovori, ki ste jih določili z dosedanjimi vnosi v mrežo:
MožŽenaSin
Boris
Cene
Drago

Dobro opravljeno! Popolnoma ste zapolnili mrežo z odgovori. Če ste zadovoljni s svojimi odgovori, pritisnite na spodnji gumb:

Kako reševati:

Da rešite nalogo, morate izpolniti zgornje 4 vrstice v mreži na levi. Postavite rdeči X na nepravilne in zeleni krog na pravilne kombinacije. Kliknite enkrat za postavitev rdečega X, ter še enkrat za postavitev zelenega kroga. Ob tretjem kliku se mesto ponovno izprazni.

Vsakič, ko komibnacijo označite z zeleno, se bo le ta prikazala med vašimi odgovori. Ko so vsi odgovori zapolnjeni in ste prepričani, da so vse kombinacije pravilne, lahko nalogo oddate v ocenjevanje.


Namigi:

Če nikakor ne veste kaj bi še lahko naredili, lahko s pritiskom spodnjega gumba prosite za namig.

Študij

prvi klik
drugi klik
tretji klik
Hercegovac
Kaplanovič
Lovrečič
Melon
arhitektura
biologija
gradbeništvo
medicina
10. januar
24. september
3. julij
5. maj
Jasmin
Luca
Luka
Milena
10. januar
24. september
3. julij
5. maj
arhitektura
biologija
gradbeništvo
medicina

Prejšnji teden so se pri Luku v šoli pogovarjali o študiju. Razredničarka jim je razložila, da se je dobro čim prej odločiti, kaj bo kdo študiral, ker je potem lažje izbrati izbirne predmete v naslednjih letih.

Ko je šel Luka včeraj s prijatelji ven, so se o tem pogovarjali in ugotovili, da že vsi vedo, kaj želijo študirati. Vaša naloga pa je, da razvozlate, kaj želijo študirati, poleg tega pa ugotovite še njihova imena in priimke ter rojstne datume.

V spodnji tabeli so podane vse možnosti za vsako kategorijo v tej nalogi.

Ime
Jasmin
Luca
Luka
Milena
Priimek
Hercegovac
Kaplanovič
Lovrečič
Melon
Študij
arhitektura
biologija
gradbeništvo
medicina
Rojstni datum
10. januar
24. september
3. julij
5. maj

Veliko sreče! Za pričetek reševanja si oglejte seznam dejstev.

 1. Oseba, ki želi študirati gradbeništvo, ni rojena januarja in se ni rodila 24. v mesecu.
 2. Oseba, ki je rojena januarja, ni Kaplanovič in ne želi študirati medicine, tudi ni Jasmin in se ne piše Lovrečič.
 3. Milena se ne piše Melon in se ni rodila 3. v mesecu.
 4. Oseba, ki želi študirati biologijo, ni rojena 5. v mesecu in se ne piše Hercegovac.
 5. Oseba, rojena 5. v mesecu, ni bila rojena julija in ne želi študirati niti gradbeništva niti arhitekture.
 6. Niti oseba, ki želi študirati gradbeništvo, niti Milena nista rojeni septembra. Oseba, ki pa je rojena septembra, ni rojena 10. v mesecu.
 7. Ti štirje prijatelji so: Milena, oseba, ki se piše Hercegovac, oseba, ki želi študirati arhitekturo, in oseba, rojena 24. v mesecu.
 8. Luca se ne piše Kaplanovič in se ni rodila niti 10. v mesecu niti julija.
 9. Luca se ne piše Melon in ne bo študirala arhitekture.
 10. Oseba s priimkom Hercegovac ni bila rojena 10. v mesecu.
Ime
Jasmin
Luca
Luka
Milena
Priimek
Hercegovac
Kaplanovič
Lovrečič
Melon
Študij
arhitektura
biologija
gradbeništvo
medicina
Rojstni datum
10. januar
24. september
3. julij
5. maj

To so odgovori, ki ste jih določili z dosedanjimi vnosi v mrežo:
ImePriimekŠtudijRojstni datum
Jasmin
Luca
Luka
Milena

Dobro opravljeno! Popolnoma ste zapolnili mrežo z odgovori. Če ste zadovoljni s svojimi odgovori, pritisnite na spodnji gumb:

Kako reševati:

Da rešite nalogo, morate izpolniti zgornje 4 vrstice v mreži na levi. Postavite rdeči X na nepravilne in zeleni krog na pravilne kombinacije. Kliknite enkrat za postavitev rdečega X, ter še enkrat za postavitev zelenega kroga. Ob tretjem kliku se mesto ponovno izprazni.

Vsakič, ko komibnacijo označite z zeleno, se bo le ta prikazala med vašimi odgovori. Ko so vsi odgovori zapolnjeni in ste prepričani, da so vse kombinacije pravilne, lahko nalogo oddate v ocenjevanje.


Namigi:

Če nikakor ne veste kaj bi še lahko naredili, lahko s pritiskom spodnjega gumba prosite za namig.

0%
0%