Kaj vpliva na vzgon?

Kaj vpliva na vzgon?

Avtor: Katarina Susman

Težavnost: vsi nivoji

Predvideni čas: 20-45 min

Vplivi na vzgon

Katere od navedenih količin po tvojem mnenju vplivajo na vzgon?

Pravilnost izbora količin boš v naslednjem koraku preizkusil sam.

Učni sklop je namenjen za začetek obravnave pojma vzgon. V enoti povezujemo vsakdanje primere z izkušnjami učencev in tako gradimo kompleksno temo kot je vzgon. Za razumevanje je nujno potrebno, da učenci usvojijo pojme gostote in plavanja teles, ki so predstavljeni v drugih učnih enotah in se nanje pogosto tudi navežemo. Ob ogledu posnetkov pojavov, ki jih učenci že poznajo, natančno opredelimo in usmerimo pozornost učencev. Enoznačno opredelimo tudi besede, ki jih ob opisovanju uporabljamo.

Pred obravnavo ali ob njej naj bi učenci poznali vse naštete pojme (masa, prostornina, gostota, prostornina potopljenega dela, izpodrinjena tekočina). Namen naloge je, da sami ocenijo, kaj po njihovem mnenju vpliva na vzgon. Ob nalogi ne želimo vrednotiti njihove izbire ampak jih voditi do samostojnega vrednotenja in načrtovanja aktivnosti, s katerimi bodo preverili svoje trditve.
Učitelj naj bi gojil in vzdrževal radovednost, učence spodbujal k razmišljanju o pripomočkih, postopkih, se pogovoril o objektivnosti in pravičnosti poskusov, predstavil pomen odvisne in neodvisne spremenljivke v poskusu, poudaril pomen konstant.
V nadaljevanju si učenci izberejo odvisnost, ki jo želijo preveriti.

Moj izbor količin je končan

Vplivi na vzgon

Vpliv gostote telesa na vzgon

Desno so slike pripomočkov, ki so ti na razpolago. Izberi pripomočke, ki bi jih uporabil za poskus, s katerim bi preveril ali gostota telesa vpliva na vzgon.

(./datoteke/pripomocki.png)

Vpliv gostote telesa na vzgon

Po korakih zapiši, kako bi izvedel poskus, kjer bi uporabil tvoje izbrane pripomočke in bi preveril ali gostota telesa vpliva na vzgon. Zapiši kaj in s čim bi meril, ter kaj bi iz meritev lahko razbral.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

(Zapišeš lahko tudi manj korakov kot je pripravljenih okenc.)

Zapisovanje postopka in ubeseditev navodil za delo je pomemben člen načrtovanja naloge. Učenci naj bi se izražali kratko, jedrnato, zapisali naj bi bistvo posameznega koraka pri poskusu.
Učitelj naj predstavi posamezne sestavne dele navodil za izvedbo: pripomočki, skice, opis dela, način zbiranja podatkov...
V nadaljevanju bodo učenci ponovno imeli priložnost, da svoj zapis sami vrednotijo in ga na koncu celo dopolnijo.

Vpliv gostote telesa na vzgon

Ali gostota potopljenega telesa vpliva na vzgon?

Katero količino bomo med poskusom spreminjali, da bomo ugotovili zgornjo odvisnost?

Prostornino telesa
Gostoto telesa
Prostornino tekočine
Gostoto tekočine
Dolžino vrvice
Z namenom, da učenec vrednosti svoj opis poskusa ga usmerimo v izbor spremenljivk. Učitelj se lahko z učenci pogovori o spremenljivkah (neodvisnih), ki jih načrtno spreminjamo z namenom, da ob tem opazujemo odziv oz. reakcijo (odvisna spremenljivka). Terminologija (odvisne, neodvisne spremenljivke) ni bistvenega pomena, pomembno je, da jih na konkretnih primerih učenci ločijo. Pri snovanju poskusov je pravilen izbor spremenljivk ključnega pomena.

Pravilno, dobro ti gre...

Naprej

Ugotoviti želiš ali gostota telesa vpliva na vzgon.

Poskusi ponovno

Vpliv gostote telesa na vzgon

Vpliv gostote telesa na vzgon

Desno so slike pripomočkov, ki so ti na razpolago. Izberi pripomočke, ki bi jih uporabil za poskus s katerim bi preveril ali gostota telesa vpliva na vzgon.

(./datoteke/pripomocki.png)

Ponovno izberi pripomočke, tvoja kombinacija ni bila pravilna.

Ponovno

Tvoja izbira je ponovno napačna. Poglej si posnetka potapljanja aluminijastega kvadra in kvadra iz pleksi stekla v vodo.

Poglej posnetka

Vpliv gostote telesa na vzgon

Oglej si spodnja posnetka poskusa, ki je bil izveden s pripomočki, ki si jih izbral.

Naprej

Vpliv gostote telesa na vzgon

Oglej si spodnja posnetka poskusa, ki je bil izveden s pripomočki, ki si jih izbral.

Naprej

Vpliv gostote telesa na vzgon

Oglej si spodnja posnetka poskusa, ki je bil izveden s pripomočki, ki si jih izbral.

Naprej

Vpliv gostote telesa na vzgon

Oglej si spodnja posnetka poskusa, ki je bil izveden s pripomočki, ki si jih izbral.

Naprej

Vpliv gostote telesa na vzgon

Oglej si spodnja posnetka poskusa, ki je bil izveden s pripomočki, ki si jih izbral.

Naprej

Vpliv gostote telesa na vzgon

Oglej si spodnja posnetka poskusa, ki je bil izveden s pripomočki, ki si jih izbral.

Naprej

Vpliv gostote telesa na vzgon

Oglej si spodnja posnetka poskusa, ki je bil izveden s pripomočki, ki si jih izbral.

Naprej

Vpliv gostote telesa na vzgon

Oglej si spodnja posnetka poskusa, ki je bil izveden s pripomočki, ki si jih izbral.

Naprej

Vpliv gostote telesa na vzgon

Oglej si spodnja posnetka poskusa, ki je bil izveden s pripomočki, ki si jih izbral.

Naprej

Vpliv gostote telesa na vzgon

Oglej si spodnja posnetka poskusa, ki je bil izveden s pripomočki, ki si jih izbral.

Naprej

Vpliv gostote telesa na vzgon

Oglej si spodnja posnetka poskusa, ki je bil izveden s pripomočki, ki si jih izbral.

Naprej

Vpliv gostote telesa na vzgon

Oglej si spodnja posnetka poskusa, ki je bil izveden s pripomočki, ki si jih izbral.

Naprej

Vpliv gostote telesa na vzgon

Ali gostota potopljenega telesa vpliva na vzgon?

Kolikšen je bil vzgon na steklen kvader () in kolikšen je bil vzgon na aluminijast kvader ()?


Odlično, odgovor je pravilen.

Naprej

Odgovor je še vedno napačen. Pravilen odgovor:

Naprej

Poskusi ponovno in še namig: Vzgon je razlika med težo telesa in navidezno težo, ki jo izmerimo, ko je telo potopljeno.

Za pomoč si oglej gradivo Vzgon - uvod.

Ponovno

Vpliv gostote telesa na vzgon

Ali gostota potopljenega telesa vpliva na vzgon?

Sta sili vzgona na prvi in drugi kvader po velikosti enaki?

Da
Ne

Odlično, odgovor je pravilen.

Naprej

Premisli, ali se rezultata zares močno razlikujeta. Manjša odstopanja ponavadi nastanejo zaradi napak pri merjenju. Ob upoštevanju napak lahko za naš primer trdimo, da sta sili vzgona enaki.

Ponovno

Vpliv gostote telesa na vzgon

Ali gostota potopljenega telesa vpliva na vzgon?

Ali gostota potopljenega telesa potemtakem vpliva na velikost sile vzgona?

Da
Ne

Odlično, odgovor je pravilen.

Naprej

Premisli še enkrat.

Ponovno

Vpliv gostote telesa na vzgon

Ali gostota potopljenega telesa vpliva na vzgon?

Kolikšen je bil vzgon na steklen kvader () in kolikšen je bil vzgon na kamnit kvader ()?


Odlično, odgovor je pravilen.

Naprej

Odgovor je še vedno napačen. Pravilen odgovor:

Naprej

Poskusi ponovno in še namig: Vzgon je razlika med težo telesa in navidezno težo, ki jo izmerimo, ko je telo potopljeno.

Za pomoč si oglej gradivo Vzgon - uvod.

Ponovno

Vpliv gostote telesa na vzgon

Ali gostota potopljenega telesa vpliva na vzgon?

Sta sili vzgona na prvi in drugi kvader po velikosti enaki?

Da
Ne

Odlično, odgovor je pravilen.

Naprej

Premisli, ali se rezultata zares močno razlikujeta. Manjša odstopanja ponavadi nastanejo zaradi napak pri merjenju. Ob upoštevanju napak lahko za naš primer trdimo, da sta sili vzgona enaki.

Ponovno

Vpliv gostote telesa na vzgon

Ali gostota potopljenega telesa vpliva na vzgon?

Ali gostota potopljenega telesa potemtakem vpliva na velikost sile vzgona?

Da
Ne

Odlično, odgovor je pravilen.

Naprej

Premisli še enkrat.

Ponovno

Vpliv gostote telesa na vzgon

Ali gostota potopljenega telesa vpliva na vzgon?

Kolikšen je bil vzgon na steklen kvader () in kolikšen je bil vzgon na kvader iz pleksi stekla ()?


Odlično, odgovor je pravilen.

Naprej

Odgovor je še vedno napačen. Pravilen odgovor:

Naprej

Poskusi ponovno in še namig: Vzgon je razlika med težo telesa in navidezno težo, ki jo izmerimo, ko je telo potopljeno.

Za pomoč si oglej gradivo Vzgon - uvod.

Ponovno

Vpliv gostote telesa na vzgon

Ali gostota potopljenega telesa vpliva na vzgon?

Sta sili vzgona na prvi in drugi kvader po velikosti enaki?

Da
Ne

Odlično, odgovor je pravilen.

Naprej

Premisli, ali se rezultata zares močno razlikujeta. Manjša odstopanja ponavadi nastanejo zaradi napak pri merjenju. Ob upoštevanju napak lahko za naš primer trdimo, da sta sili vzgona enaki.

Ponovno

Vpliv gostote telesa na vzgon

Ali gostota potopljenega telesa vpliva na vzgon?

Ali gostota potopljenega telesa potemtakem vpliva na velikost sile vzgona?

Da
Ne

Odlično, odgovor je pravilen.

Naprej

Premisli še enkrat.

Ponovno

Vpliv gostote telesa na vzgon

Ali gostota potopljenega telesa vpliva na vzgon?

Kolikšen je bil vzgon na kamnit kvader () in kolikšen je bil vzgon na aluminijast kvader ()?


Odlično, odgovor je pravilen.

Naprej

Odgovor je še vedno napačen. Pravilen odgovor:

Naprej

Poskusi ponovno in še namig: Vzgon je razlika med težo telesa in navidezno težo, ki jo izmerimo, ko je telo potopljeno.

Za pomoč si oglej gradivo Vzgon - uvod.

Ponovno

Vpliv gostote telesa na vzgon

Ali gostota potopljenega telesa vpliva na vzgon?

Sta sili vzgona na prvi in drugi kvader po velikosti enaki?

Da
Ne

Odlično, odgovor je pravilen.

Naprej

Premisli, ali se rezultata zares močno razlikujeta. Manjša odstopanja ponavadi nastanejo zaradi napak pri merjenju. Ob upoštevanju napak lahko za naš primer trdimo, da sta sili vzgona enaki.

Ponovno

Vpliv gostote telesa na vzgon

Ali gostota potopljenega telesa vpliva na vzgon?

Ali gostota potopljenega telesa potemtakem vpliva na velikost sile vzgona?

Da
Ne

Odlično, odgovor je pravilen.

Naprej

Premisli še enkrat.

Ponovno

Vpliv gostote telesa na vzgon

Ali gostota potopljenega telesa vpliva na vzgon?

Kolikšen je bil vzgon na kamnit kvader () in kolikšen je bil vzgon na kvader iz pleksi stekla ()?


Odlično, odgovor je pravilen.

Naprej

Odgovor je še vedno napačen. Pravilen odgovor:

Naprej

Poskusi ponovno in še namig: Vzgon je razlika med težo telesa in navidezno težo, ki jo izmerimo, ko je telo potopljeno.

Za pomoč si oglej gradivo Vzgon - uvod.

Ponovno

Vpliv gostote telesa na vzgon

Ali gostota potopljenega telesa vpliva na vzgon?

Sta sili vzgona na prvi in drugi kvader po velikosti enaki?

Da
Ne

Odlično, odgovor je pravilen.

Naprej

Premisli, ali se rezultata zares močno razlikujeta. Manjša odstopanja ponavadi nastanejo zaradi napak pri merjenju. Ob upoštevanju napak lahko za naš primer trdimo, da sta sili vzgona enaki.

Ponovno

Vpliv gostote telesa na vzgon

Ali gostota potopljenega telesa vpliva na vzgon?

Ali gostota potopljenega telesa potemtakem vpliva na velikost sile vzgona?

Da
Ne

Odlično, odgovor je pravilen.

Naprej

Premisli še enkrat.

Ponovno

Vpliv gostote telesa na vzgon

Ali gostota potopljenega telesa vpliva na vzgon?

Kolikšen je bil vzgon na aluminijast kvader () in kolikšen je bil vzgon na kvader iz pleksi stekla ()?


Odlično, odgovor je pravilen.

Naprej

Odgovor je še vedno napačen. Pravilen odgovor:

Naprej

Poskusi ponovno in še namig: Vzgon je razlika med težo telesa in navidezno težo, ki jo izmerimo, ko je telo potopljeno.

Za pomoč si oglej gradivo Vzgon - uvod.

Ponovno

Vpliv gostote telesa na vzgon

Ali gostota potopljenega telesa vpliva na vzgon?

Sta sili vzgona na prvi in drugi kvader po velikosti enaki?

Da
Ne

Odlično, odgovor je pravilen.

Naprej

Premisli, ali se rezultata zares močno razlikujeta. Manjša odstopanja ponavadi nastanejo zaradi napak pri merjenju. Ob upoštevanju napak lahko za naš primer trdimo, da sta sili vzgona enaki.

Ponovno

Vpliv gostote telesa na vzgon

Ali gostota potopljenega telesa vpliva na vzgon?

Ali gostota potopljenega telesa potemtakem vpliva na velikost sile vzgona?

Da
Ne

Odlično, odgovor je pravilen.

Naprej

Premisli še enkrat.

Ponovno

Vpliv gostote telesa na vzgon

Ali gostota potopljenega telesa vpliva na vzgon?

Kolikšen je bil vzgon na steklen kvader () in kolikšen je bil vzgon na aluminijast kvader ()?


Odlično, odgovor je pravilen.

Naprej

Odgovor je še vedno napačen. Pravilen odgovor:

Naprej

Poskusi ponovno in še namig: Vzgon je razlika med težo telesa in navidezno težo, ki jo izmerimo, ko je telo potopljeno.

Za pomoč si oglej gradivo Vzgon - uvod.

Ponovno

Vpliv gostote telesa na vzgon

Ali gostota potopljenega telesa vpliva na vzgon?

Sta sili vzgona na prvi in drugi kvader po velikosti enaki?

Da
Ne

Odlično, odgovor je pravilen.

Naprej

Premisli, ali se rezultata zares močno razlikujeta. Manjša odstopanja ponavadi nastanejo zaradi napak pri merjenju. Ob upoštevanju napak lahko za naš primer trdimo, da sta sili vzgona enaki.

Ponovno

Vpliv gostote telesa na vzgon

Ali gostota potopljenega telesa vpliva na vzgon?

Ali gostota potopljenega telesa potemtakem vpliva na velikost sile vzgona?

Da
Ne

Odlično, odgovor je pravilen.

Naprej

Premisli še enkrat.

Ponovno

Vpliv gostote telesa na vzgon

Ali gostota potopljenega telesa vpliva na vzgon?

Kolikšen je bil vzgon na steklen kvader () in kolikšen je bil vzgon na kamen kvader ()?


Odlično, odgovor je pravilen.

Naprej

Odgovor je še vedno napačen. Pravilen odgovor:

Naprej

Poskusi ponovno in še namig: Vzgon je razlika med težo telesa in navidezno težo, ki jo izmerimo, ko je telo potopljeno.

Za pomoč si oglej gradivo Vzgon - uvod.

Ponovno

Vpliv gostote telesa na vzgon

Ali gostota potopljenega telesa vpliva na vzgon?

Sta sili vzgona na prvi in drugi kvader po velikosti enaki?

Da
Ne

Odlično, odgovor je pravilen.

Naprej

Premisli, ali se rezultata zares močno razlikujeta. Manjša odstopanja ponavadi nastanejo zaradi napak pri merjenju. Ob upoštevanju napak lahko za naš primer trdimo, da sta sili vzgona enaki.

Ponovno

Vpliv gostote telesa na vzgon

Ali gostota potopljenega telesa vpliva na vzgon?

Ali gostota potopljenega telesa potemtakem vpliva na velikost sile vzgona?

Da
Ne

Odlično, odgovor je pravilen.

Naprej

Premisli še enkrat.

Ponovno

Vpliv gostote telesa na vzgon

Ali gostota potopljenega telesa vpliva na vzgon?

Kolikšen je bil vzgon na steklen kvader () in kolikšen je bil vzgon na kvader iz pleksi stekla ()?


Odlično, odgovor je pravilen.

Naprej

Odgovor je še vedno napačen. Pravilen odgovor:

Naprej

Poskusi ponovno in še namig: Vzgon je razlika med težo telesa in navidezno težo, ki jo izmerimo, ko je telo potopljeno.

Za pomoč si oglej gradivo Vzgon - uvod.

Ponovno

Vpliv gostote telesa na vzgon

Ali gostota potopljenega telesa vpliva na vzgon?

Sta sili vzgona na prvi in drugi kvader po velikosti enaki?

Da
Ne

Odlično, odgovor je pravilen.

Naprej

Premisli, ali se rezultata zares močno razlikujeta. Manjša odstopanja ponavadi nastanejo zaradi napak pri merjenju. Ob upoštevanju napak lahko za naš primer trdimo, da sta sili vzgona enaki.

Ponovno

Vpliv gostote telesa na vzgon

Ali gostota potopljenega telesa vpliva na vzgon?

Ali gostota potopljenega telesa potemtakem vpliva na velikost sile vzgona?

Da
Ne

Odlično, odgovor je pravilen.

Naprej

Premisli še enkrat.

Ponovno

Vpliv gostote telesa na vzgon

Ali gostota potopljenega telesa vpliva na vzgon?

Kolikšen je bil vzgon na kamnit kvader () in kolikšen je bil vzgon na aluminijast kvader ()?


Odlično, odgovor je pravilen.

Naprej

Odgovor je še vedno napačen. Pravilen odgovor:

Naprej

Poskusi ponovno in še namig: Vzgon je razlika med težo telesa in navidezno težo, ki jo izmerimo, ko je telo potopljeno.

Za pomoč si oglej gradivo Vzgon - uvod.

Ponovno

Vpliv gostote telesa na vzgon

Ali gostota potopljenega telesa vpliva na vzgon?

Sta sili vzgona na prvi in drugi kvader po velikosti enaki?

Da
Ne

Odlično, odgovor je pravilen.

Naprej

Premisli, ali se rezultata zares močno razlikujeta. Manjša odstopanja ponavadi nastanejo zaradi napak pri merjenju. Ob upoštevanju napak lahko za naš primer trdimo, da sta sili vzgona enaki.

Ponovno

Vpliv gostote telesa na vzgon

Ali gostota potopljenega telesa vpliva na vzgon?

Ali gostota potopljenega telesa potemtakem vpliva na velikost sile vzgona?

Da
Ne

Odlično, odgovor je pravilen.

Naprej

Premisli še enkrat.

Ponovno

Vpliv gostote telesa na vzgon

Ali gostota potopljenega telesa vpliva na vzgon?

Kolikšen je bil vzgon na kamnit kvader () in kolikšen je bil vzgon na kvader iz pleksi stekla ()?


Odlično, odgovor je pravilen.

Naprej

Odgovor je še vedno napačen. Pravilen odgovor:

Naprej

Poskusi ponovno in še namig: Vzgon je razlika med težo telesa in navidezno težo, ki jo izmerimo, ko je telo potopljeno.

Za pomoč si oglej gradivo Vzgon - uvod.

Ponovno

Vpliv gostote telesa na vzgon

Ali gostota potopljenega telesa vpliva na vzgon?

Sta sili vzgona na prvi in drugi kvader po velikosti enaki?

Da
Ne

Odlično, odgovor je pravilen.

Naprej

Premisli, ali se rezultata zares močno razlikujeta. Manjša odstopanja ponavadi nastanejo zaradi napak pri merjenju. Ob upoštevanju napak lahko za naš primer trdimo, da sta sili vzgona enaki.

Ponovno

Vpliv gostote telesa na vzgon

Ali gostota potopljenega telesa vpliva na vzgon?

Ali gostota potopljenega telesa potemtakem vpliva na velikost sile vzgona?

Da
Ne

Odlično, odgovor je pravilen.

Naprej

Premisli še enkrat.

Ponovno

Vpliv gostote telesa na vzgon

Ali gostota potopljenega telesa vpliva na vzgon?

Kolikšen je bil vzgon na kamnit kvader () in kolikšen je bil vzgon na kvader iz pleksi stekla ()?


Odlično, odgovor je pravilen.

Naprej

Odgovor je še vedno napačen. Pravilen odgovor:

Naprej

Poskusi ponovno in še namig: Vzgon je razlika med težo telesa in navidezno težo, ki jo izmerimo, ko je telo potopljeno.

Za pomoč si oglej gradivo Vzgon - uvod.

Ponovno

Vpliv gostote telesa na vzgon

Ali gostota potopljenega telesa vpliva na vzgon?

Sta sili vzgona na prvi in drugi kvader po velikosti enaki?

Da
Ne

Odlično, odgovor je pravilen.

Naprej

Premisli, ali se rezultata zares močno razlikujeta. Manjša odstopanja ponavadi nastanejo zaradi napak pri merjenju. Ob upoštevanju napak lahko za naš primer trdimo, da sta sili vzgona enaki.

Ponovno

Vpliv gostote telesa na vzgon

Ali gostota potopljenega telesa vpliva na vzgon?

Ali gostota potopljenega telesa potemtakem vpliva na velikost sile vzgona?

Da
Ne

Odlično, odgovor je pravilen.

Naprej

Premisli še enkrat.

Ponovno

Vpliv gostote telesa na vzgon

S poskusom smo preverili ali gostota telesa vpliva na vzgon.
Ugotovili smo, da je bila velikost vzgona na oba kvadra enaka kljub temu, da sta imela kvadra različni gostoti. Sklepamo lahko, da gostota telesa ne vpliva na vzgon.

Katere od navedenih količin po tvojem mnenju vplivajo na vzgon?

Zapri

Vplivi na vzgon

Vpliv gostote tekočine na vzgon

Predvidel sem, da na vzgon vplivajo:

Spodaj so slike pripomočkov, ki so ti na razpolago.
Izberi pripomočke, ki bi jih uporabil za poskus s katerim bi preveril ali gostota tekočine v katero potopimo telo, vpliva na vzgon.

Vpliv gostote tekočine na vzgon

Po korakih zapiši, kako bi izvedel poskus, kjer bi uporabil tvoje izbrane pripomočke in bi preveril ali gostota tekočine vpliva na vzgon. Zapiši kaj in s čim bi meril, ter kaj bi iz meritev lahko razbral.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

(Zapišeš lahko tudi manj korakov kot je pripravljenih okenc.)

Vpliv gostote tekočine na vzgon

Ali gostota tekočine vpliva na vzgon?

Katero količino bomo med poskusom spreminjali, da bomo ugotovili zgornjo odvisnost?

Prostornino telesa
Gostoto telesa
Prostornino tekočine
Gostoto tekočine
Dolžino vrvice

Pravilno, dobro ti gre...

Naprej

Ugotoviti želiš, ali gostota tekočine vpliva na vzgon. Poskusi ponovno.

Ponovno

Vpliv gostote tekočine na vzgon

Vpliv gostote tekočine na vzgon

Desno so slike pripomočkov, ki so ti na razpolago. Izberi pripomočke, ki bi jih uporabil za poskus s katerim bi preveril ali gostota telesa vpliva na vzgon.

(./datoteke/pripomocki.png)

Žal tvoj nabor ni bil pravilen, zato si oglej filma na naslednji strani.

Naprej

Ponovno izberi pripomočke, tvoja kombinacija ni bila pravilna.

Ponovno

Vpliv gostote tekočine na vzgon

Oglej si spodnja posnetka poskusa, ki je bil izveden s pripomočki, ki si jih izbral.

Naprej

Vpliv gostote tekočine na vzgon

Oglej si spodnja posnetka poskusa, ki je bil izveden s pripomočki, ki si jih izbral.

Naprej

Vpliv gostote tekočine na vzgon

Oglej si spodnja posnetka poskusa, ki je bil izveden s pripomočki, ki si jih izbral.

Naprej

Vpliv gostote tekočine na vzgon

Oglej si spodnja posnetka poskusa, ki je bil izveden s pripomočki, ki si jih izbral.

Naprej

Vpliv gostote tekočine na vzgon

Oglej si spodnja posnetka poskusa, ki je bil izveden s pripomočki, ki si jih izbral.

Naprej

Vpliv gostote tekočine na vzgon

Oglej si spodnja posnetka poskusa, ki je bil izveden s pripomočki, ki si jih izbral.

Naprej

Vpliv gostote tekočine na vzgon

Ali gostota tekočine vpliva na vzgon?

Kolikšen je bil vzgon na aluminijast kvader v olju () in kolikšen je bil vzgon na aluminijast kvader v vodi ()?


Odlično, odgovor je pravilen.

Naprej

Odgovor je zopet napačen. Pravilen odgovor:

Naprej

Poskusi ponovno in še namig: Vzgon je razlika med težo telesa in navidezno težo, ki jo izmerimo, ko je telo potopljeno.

Za pomoč si oglej gradivo Vzgon - uvod.

Ponovno

Vpliv gostote tekočine na vzgon

Ali gostota tekočine vpliva na vzgon?

Sta sili vzgona na prvi in drugi kvader po velikosti enaki?

Da
Ne

Odlično, odgovor je pravilen.

Naprej

Še malo premisli, ali sta rezultata zares enaka. Pri merjenju res lahko pride do napak vendar za naš primer lahko trdimo, da je vzgon v olju drugačen od vzgona v vodi.

Ponovno

Vpliv gostote tekočine na vzgon

Ali gostota tekočine vpliva na vzgon?

Ali gostota tekočine potemtakem vpliva na velikost sile vzgona?

Da
Ne

Odlično, odgovor je pravilen.

Naprej

Premisli še enkrat.

Ponovno

Vpliv gostote tekočine na vzgon

Ali gostota tekočine vpliva na vzgon?

Kolikšen je bil vzgon na kamnit kvader v olju () in kolikšen je bil vzgon na kamnit kvader v vodi ()?


Odlično, odgovor je pravilen.

Naprej

Odgovor je zopet napačen. Pravilen odgovor:

Naprej

Poskusi ponovno in še namig: Vzgon je razlika med težo telesa in navidezno težo, ki jo izmerimo, ko je telo potopljeno.

Za pomoč si oglej gradivo Vzgon - uvod.

Ponovno

Vpliv gostote tekočine na vzgon

Ali gostota tekočine vpliva na vzgon?

Sta sili vzgona na prvi in drugi kvader po velikosti enaki?

Da
Ne

Odlično, odgovor je pravilen.

Naprej

Še malo premisli, ali sta rezultata zares enaka. Pri merjenju res lahko pride do napak vendar za naš primer lahko trdimo, da je vzgon v olju drugačen od vzgona v vodi.

Ponovno

Vpliv gostote tekočine na vzgon

Ali gostota tekočine vpliva na vzgon?

Ali gostota tekočine potemtakem vpliva na velikost sile vzgona?

Da
Ne

Odlično, odgovor je pravilen.

Naprej

Premisli še enkrat.

Ponovno

Vpliv gostote tekočine na vzgon

Ali gostota tekočine vpliva na vzgon?

Kolikšen je bil vzgon na kvader iz pleksi stekla v olju () in kolikšen je bil vzgon na kvader iz pleksi stekla v vodi ()?


Odlično, odgovor je pravilen.

Naprej

Odgovor je zopet napačen. Pravilen odgovor:

Naprej

Poskusi ponovno in še namig: Vzgon je razlika med težo telesa in navidezno težo, ki jo izmerimo, ko je telo potopljeno.

Za pomoč si oglej gradivo Vzgon - uvod.

Ponovno

Vpliv gostote tekočine na vzgon

Ali gostota tekočine vpliva na vzgon?

Sta sili vzgona na prvi in drugi kvader po velikosti enaki?

Da
Ne

Odlično, odgovor je pravilen.

Naprej

Še malo premisli, ali sta rezultata zares enaka. Pri merjenju res lahko pride do napak vendar za naš primer lahko trdimo, da je vzgon v olju drugačen od vzgona v vodi.

Ponovno

Vpliv gostote tekočine na vzgon

Ali gostota tekočine vpliva na vzgon?

Ali gostota tekočine potemtakem vpliva na velikost sile vzgona?

Da
Ne

Odlično, odgovor je pravilen.

Naprej

Premisli še enkrat.

Ponovno

Vpliv gostote tekočine na vzgon

Ali gostota tekočine vpliva na vzgon?

Kolikšen je bil vzgon na steklen kvader v olju () in kolikšen je bil vzgon na steklen kvader v vodi ()?


Odlično, odgovor je pravilen.

Naprej

Odgovor je zopet napačen. Pravilen odgovor:

Naprej

Poskusi ponovno in še namig: Vzgon je razlika med težo telesa in navidezno težo, ki jo izmerimo, ko je telo potopljeno.

Za pomoč si oglej gradivo Vzgon - uvod.

Ponovno

Vpliv gostote tekočine na vzgon

Ali gostota tekočine vpliva na vzgon?

Sta sili vzgona na prvi in drugi kvader po velikosti enaki?

Da
Ne

Odlično, odgovor je pravilen.

Naprej

Še malo premisli, ali sta rezultata zares enaka. Pri merjenju res lahko pride do napak vendar za naš primer lahko trdimo, da je vzgon v olju drugačen od vzgona v vodi.

Ponovno

Vpliv gostote tekočine na vzgon

Ali gostota tekočine vpliva na vzgon?

Ali gostota tekočine potemtakem vpliva na velikost sile vzgona?

Da
Ne

Odlično, odgovor je pravilen.

Naprej

Premisli še enkrat.

Ponovno

Vpliv gostote tekočine na vzgon

Ali gostota tekočine vpliva na vzgon?

Kolikšen je bil vzgon na večji kvader iz pleksi stekla v olju () in kolikšen je bil vzgon na večji kvader iz pleksi stekla v vodi ()?


Odlično, odgovor je pravilen.

Naprej

Odgovor je zopet napačen. Pravilen odgovor:

Naprej

Poskusi ponovno in še namig: Vzgon je razlika med težo telesa in navidezno težo, ki jo izmerimo, ko je telo potopljeno.

Za pomoč si oglej gradivo Vzgon - uvod.

Ponovno

Vpliv gostote tekočine na vzgon

Ali gostota tekočine vpliva na vzgon?

Sta sili vzgona na prvi in drugi kvader po velikosti enaki?

Da
Ne

Odlično, odgovor je pravilen.

Naprej

Še malo premisli, ali sta rezultata zares enaka. Pri merjenju res lahko pride do napak vendar za naš primer lahko trdimo, da je vzgon v olju drugačen od vzgona v vodi.

Ponovno

Vpliv gostote tekočine na vzgon

Ali gostota tekočine vpliva na vzgon?

Ali gostota tekočine potemtakem vpliva na velikost sile vzgona?

Da
Ne

Odlično, odgovor je pravilen.

Naprej

Premisli še enkrat.

Ponovno

Vpliv gostote tekočine na vzgon

Ali gostota tekočine vpliva na vzgon?

Kolikšen je bil vzgon na aluminijasto kocko v olju () in kolikšen je bil vzgon na aluminijasto kocko v vodi ()?


Odlično, odgovor je pravilen.

Naprej

Odgovor je zopet napačen. Pravilen odgovor:

Naprej

Poskusi ponovno in še namig: Vzgon je razlika med težo telesa in navidezno težo, ki jo izmerimo, ko je telo potopljeno.

Za pomoč si oglej gradivo Vzgon - uvod.

Ponovno

Vpliv gostote tekočine na vzgon

Ali gostota tekočine vpliva na vzgon?

Sta sili vzgona na prvi in drugi kvader po velikosti enaki?

Da
Ne

Odlično, odgovor je pravilen.

Naprej

Še malo premisli, ali sta rezultata zares enaka. Pri merjenju res lahko pride do napak vendar za naš primer lahko trdimo, da je vzgon v olju drugačen od vzgona v vodi.

Ponovno

Vpliv gostote tekočine na vzgon

Ali gostota tekočine vpliva na vzgon?

Ali gostota tekočine potemtakem vpliva na velikost sile vzgona?

Da
Ne

Odlično, odgovor je pravilen.

Naprej

Premisli še enkrat.

Ponovno

Vpliv gostote tekočine na vzgon

Ali gostota tekočine vpliva na vzgon?

S poskusom smo preverili ali gostota tekočine, v katero potopimo telo vpliva na vzgon.
Ugotovili smo, da je bil vzgon na kvader v olju drugačen, kot vzgon na kvader v vodi.

Sklepamo lahko, da gostota tekočine vpliva na vzgon.

Vplivi na vzgon

Vpliv mase in prostornine izpodrinjene tekočine na vzgon

Ali masa telesa vpliva na vzgon?

Izbral si zahtevno nalogo. Kadar želimo izvesti pravičen poskus, si prizadevamo, da spreminjamo le eno količino, medtem, ko ostale količine ohranjamo enake.
V tem primeru bi želeli spreminjati maso telesa in meriti vzgon.

Ali je možno spremeniti maso telesa, pri tem pa ohraniti prostornino, gostoto, obliko enako?

Da
Ne

Res je, kadar se spremeni masa, prostornina pa ostane enaka, se nujno spremeni tudi gostota.

Če želiš, lahko preveriš in obnoviš znanje o gostoti v gradivu Merjenje gostote.

Naprej

Kadar se spremeni masa, prostornina pa ostane enaka, se nujno spremeni tudi gostota. Ponovi in obnovi znanje o gostoti z gradivom Merjenje gostote.

Naprej

Vpliv mase in prostornine izpodrinjene tekočine na vzgon

Ker ne moremo spreminjati mase, ne da bi ob tem spremenili še katero od ostalih lastnosti, bomo zasnovali naslednji poskus.
Hkrati bomo preverili ali na vzgon vpliva prostornina izpodrinjene tekočine in masa telesa.
Izbrali smo pripomočke, ki jih vidiš na spodnji sliki.

(./datoteke/pripomocki1.png)
Fotografija pripomočkov

Vpliv mase in prostornine izpodrinjene tekočine na vzgon

(./datoteke/pripomocki1.png)
Fotografija pripomočkov

Po kateri lastnosti sta si kvadra enaka?

Prostornina
Masa
Gostota
Teža

Pravilno.

Naprej

Poskusi znova.

Ponovno

Vpliv mase in prostornine izpodrinjene tekočine na vzgon

Ali masa in prostornina izpodrinjene tekočine (prostornina potopljenega dela telesa) vpliva na vzgon?

Pojasni, zakaj je v zgornjem vprašanju zapis v oklepaju.

Če se ti zdi vprašanje zahtevno, obnovi znanje z gradivom Vzgon uvod.

Vpliv mase in prostornine izpodrinjene tekočine na vzgon

Ali masa in prostornina izpodrinjene tekočine (prostornina potopljenega dela telesa) vpliva na vzgon?

Oglej si fotografije poskusa.

Postopno potapljanje aluminijastega in železnega kvadra v vodo.

(./datoteke/potopalu.png)
(./datoteke/potopkamen.png)

Potapljanje aluminijastega kvadra v vodo

(./datoteke/potopalu.png)

Potapljanje železnega kvadra v vodo

(./datoteke/potopkamen.png)

Vpliv mase in prostornine izpodrinjene tekočine na vzgon

Ali masa in prostornina izpodrinjene tekočine (prostornina potopljenega dela telesa) vpliva na vzgon?

Povezava na posnetek potopa

Ob ogledu fotografij določi teži in masi kvadrov in ju vpiši v okvirčke.

Prvi kvader z maso gDrugi kvader z maso g
Potopljeni del kvadra
Teža Navidezna teža Vzgon
Teža Navidezna teža Vzgon

Pravilno.

Naprej

Obnovi znanje z gradivom o masi in teži.

Naprej

Poskusi ponovno.

Ponovno

Vpliv mase in prostornine izpodrinjene tekočine na vzgon

Ali masa in prostornina izpodrinjene tekočine (prostornina potopljenega dela telesa) vpliva na vzgon?

Povezava na posnetek potopa

Ob ogledu posnetka določi navidezne teže kvadrov ob postopnem potapljanju.

Prvi kvader z maso gDrugi kvader z maso g
Potopljeni del kvadra
Teža Navidezna teža Vzgon
Teža Navidezna teža Vzgon

Pravilno.

Naprej

Obnovi znanje z gradivom o masi in teži.

Naprej

Poskusi ponovno.

Ponovno

Vpliv mase in prostornine izpodrinjene tekočine na vzgon

Ali masa in prostornina izpodrinjene tekočine (prostornina potopljenega dela telesa) vpliva na vzgon?

Povezava na posnetek potopa

Določi vzgon na kvadra.

Prvi kvader z maso gDrugi kvader z maso g
Potopljeni del kvadra
Teža Navidezna teža Vzgon
Teža Navidezna teža Vzgon

Pravilno.

Naprej

Pravilna rešitev je:

Prvi kvader z maso gDrugi kvader z maso g
Potopljeni del kvadra
Teža Navidezna teža Vzgon
Teža Navidezna teža Vzgon

Naprej

Vzgon je razlika med težo in navidezno težo.

Ponovno

Vpliv mase in prostornine izpodrinjene tekočine na vzgon

Ali masa in prostornina izpodrinjene tekočine (prostornina potopljenega dela telesa) vpliva na vzgon?

(./datoteke/tabela2.png)

Dopolni ugotovitev:
Vzgon odvisen od mase telesa.

Odlično, ugotovil si, da je vzgon enak ne glede na maso kvadrov.

Naprej

Napačno, razmisli, kaj pomeni, če je velikost vzgona na prvi in drugi kvader enaka.
Obnovi znanje z gradivom Vzgon uvod.

Naprej

Še enkrat si dobro oglej rezultate v tabeli.

Ponovno

Vpliv mase in prostornine izpodrinjene tekočine na vzgon

Ali masa in prostornina izpodrinjene tekočine (prostornina potopljenega dela telesa) vpliva na vzgon?

(./datoteke/tabela4.png)

Ali prostornina potopljenega dela telesa vpliva na vzgon?

Da
Ne

Odgovor kratko utemelji.

Vpliv mase in prostornine izpodrinjene tekočine na vzgon

Ali masa in prostornina izpodrinjene tekočine (prostornina potopljenega dela telesa) vpliva na vzgon?

(./datoteke/tabela5.png)

Vpliv mase in prostornine izpodrinjene tekočine na vzgon

Ali masa in prostornina izpodrinjene tekočine (prostornina potopljenega dela telesa) vpliva na vzgon?

Ob poskusu si ugotovil:

Masa telesa ne vpliva na vzgon.
Prostornina izpodrinjene tekočine oz. prostornina potopljenega dela telesa vpliva na vzgon.

Vplivi na vzgon

Vpliv na vzgon

V seriji poskusov si ugotovil, da:

  • masa telesa na vzgon;
  • prostornina izpodrinjene tekočine oz, prostornina potopljenega dela telesa na vzgon;
  • gostota tekočine na vzgon;
  • gostota potopljenega telesa na vzgon.

Pravilno.

Konec

0%
0%