Besedotvorje

Besedotvorje

Avtor: Lidija Babič, Vida Ravnik

1.a naloga

Iz skladenjskih podstav tvorite nove besede (tvorjenke) in pripišite besedotvorni način.

a) Tak, ki ima rjave lase, je . Preveri

Pravilno. Naprej

Napačno. Poskusi znova. Ponovno

1.a naloga

Iz skladenjskih podstav tvorite nove besede (tvorjenke) in pripišite besedotvorni način.

a) Tak, ki ima rjave lase, je rjavolas.

Besedotvorni način je . Preveri

Pravilno. Naprej

Napačno. Poskusi znova. Ponovno

1.b naloga

Iz skladenjskih podstav tvorite nove besede (tvorjenke) in pripišite besedotvorni način.

b) peljati stran ali Preveri

Pravilno. Naprej

Napačno. Poskusi znova. Ponovno

1.b naloga

Iz skladenjskih podstav tvorite nove besede (tvorjenke) in pripišite besedotvorni način.

b) peljati stran ali odpeljati

Besedotvorni način je . Preveri

Pravilno. Naprej

Napačno. Poskusi znova. Ponovno

1.c naloga

Iz skladenjskih podstav tvorite nove besede (tvorjenke) in pripišite besedotvorni način.

c) Kdor je dobrosrčen, je . Preveri

Pravilno. Naprej

Napačno. Poskusi znova. Ponovno

1.c naloga

Iz skladenjskih podstav tvorite nove besede (tvorjenke) in pripišite besedotvorni način.

c) Kdor je dobrosrčen, je dobrosrčnež.

Besedotvorni način je . Preveri

Naprej

Pravilno.

Napačno. Poskusi znova. Ponovno

1.d naloga

Iz skladenjskih podstav tvorite nove besede (tvorjenke) in pripišite besedotvorni način.

d) delati načrte ali . Preveri

Naprej

Pravilno.

Napačno. Poskusi znova. Ponovno

1.d naloga

Iz skladenjskih podstav tvorite nove besede (tvorjenke) in pripišite besedotvorni način.

d) delati načrte ali načrtovati

Besedotvorni način je . Preveri

Pravilno. Naprej

Napačno. Poskusi znova. Ponovno

1.e naloga

Iz skladenjskih podstav tvorite nove besede (tvorjenke) in pripišite besedotvorni način.

e) Kdor je brez doma, je . Preveri

Pravilno. Naprej

Napačno. Poskusi znova. Ponovno

1.e naloga

Iz skladenjskih podstav tvorite nove besede (tvorjenke) in pripišite besedotvorni način.

e) Kdor je brez doma, je brezdomec.

Besedotvorni način je . Preveri

Pravilno. Naprej

Napačno. Poskusi znova. Ponovno

2.a naloga

Določite skladenjsko podstavo, v njej podčrtajte besede, iz katerih tvorimo novo besedo, in pripišite besedotvorni način.

a) meščan - kdor je Preveri

Pravilno. Naprej

Napačno. Poskusi znova. Ponovno

2.a naloga

Določite skladenjsko podstavo, v njej podčrtajte besede, iz katerih tvorimo novo besedo, in pripišite besedotvorni način.

a) meščan - kdor je iz mesta

Besedotvorni način je Preveri

Pravilno. Naprej

Napačno. Poskusi znova. Ponovno

2.b naloga

Določite skladenjsko podstavo, v njej podčrtajte besede, iz katerih tvorimo novo besedo, in pripišite besedotvorni način.

b) enakokrak - tak, ki Preveri

Pravilno. Naprej

Napačno. Poskusi znova. Ponovno

2.b naloga

Določite skladenjsko podstavo, v njej podčrtajte besede, iz katerih tvorimo novo besedo, in pripišite besedotvorni način.

b) enakokrak - tak, ki ima enake krake

Besedotvorni način je Preveri

Pravilno. Naprej

Napačno. Poskusi znova. Ponovno

2.c naloga

Določite skladenjsko podstavo, v njej podčrtajte besede, iz katerih tvorimo novo besedo, in pripišite besedotvorni način.

c) prevajalec - kdor Preveri

Pravilno. Naprej

Napačno. Poskusi znova. Ponovno

2.c naloga

Določite skladenjsko podstavo, v njej podčrtajte besede, iz katerih tvorimo novo besedo, in pripišite besedotvorni način.

c) prevajalec - kdor prevaja

Besedotvorni način je Preveri

Pravilno. Naprej

Napačno. Poskusi znova. Ponovno

2.d naloga

Določite skladenjsko podstavo, v njej podčrtajte besede, iz katerih tvorimo novo besedo, in pripišite besedotvorni način.

d) nezakonit - tak, ki Preveri

Pravilno. Naprej

Napačno. Poskusi znova. Ponovno

2.d naloga

Določite skladenjsko podstavo, v njej podčrtajte besede, iz katerih tvorimo novo besedo, in pripišite besedotvorni način.

d) nezakonit - tak, ki ni zakonit

Besedotvorni način je Preveri

Pravilno. Naprej

Napačno. Poskusi znova. Ponovno

0%
0%