Vitezi in oprode

Vitezi in oprode

Avtor: Skupina NAUK

Vitezi in oprode 1

Na zelo posebnem otoku živita dve vrsti ljudi, ki jim pravimo vitezi in oprode. Vitezi vedno govorijo resnico, oprode pa vedno lažejo.

Na otoku srečamo dva prebivalca, in sicer Tomaža in Petra.

Peter reče: "Tomaž je oproda."
Tomaž reče: "Oba sva viteza."

Kaj lahko rečemo za Petra?

Preveri

Težavnost:

(novi_tezavnost1.png)

Potrebujete namig?

Namig

Odlično! Lahko nadaljujemo.

Naprej

Izbrani odgovor ni pravilen. Poskusi ponovno.

Ponovno

Ali je možno, da sta Peter in Tomaž oba hkrati viteza ali oba hkrati oprodi?

Preveri rešitev

Recimo, da je Peter oproda. Potem zmerom laže in je njegova izjava, da je Tomaž oproda, nepravilna. Torej je Tomaž vitez. Vendar Tomaž pravi, da sta tako on kot Peter oprodi. To pa ni res, saj je Tomaž vitez. Peter torej ne more biti oproda.

Poglejmo še, če je Peter lahko vitez. Potem je njegova izjava, da je Tomaž oproda, pravilna. Tomaževa izjava, da sta oba oprodi, je nepravilna, torej je Tomaž res oproda, Peter pa vitez.

Odgovor: Peter je vitez.

Vitezi in oprode 2

Na zelo posebnem otoku živita dve vrsti ljudi, in sicer vitezi in oprode. Vitezi vedno govorijo resnico, oprode pa vedno lažejo.

Prisluhnimo pogovoru dveh otočanov Blaža in Jureta.

Blaž: "Jure je oproda."
Jure: "Nihče od naju ni oproda."

Kaj je Blaž?

Preveri

Težavnost:

(novi_tezavnost1.png)

Potrebujete namig?

Namig

Odlično! Lahko nadaljujemo.

Naprej

Izbrani odgovor ni pravilen. Poskusi ponovno.

Ponovno

Ali je Juretova izjava lahko pravilna?

Preveri rešitev

Poglejmo najprej Juretovo izjavo. Ta pravi, da sta tako on kot Blaž viteza (oziroma nista oprodi). Ampak v tem primeru je Blaževa izjava nepravilna, kar pa je v protislovju s tem, da je Blaž vitez.

Juretova izjava torej ni pravilna, kar pomeni, da je Jure oproda. Potem pa je Blaževa izjava pravilna, torej je Blaž vitez.

Odgovor: Blaž je vitez.

Vitezi in oprode 3

Na zelo posebnem otoku živita dve vrsti ljudi, in sicer vitezi in oprode. Vitezi vedno govorijo resnico, oprode pa vedno lažejo.

Na otoku srečamo dva prebivalca Roka in Luka.

Rok reče: "Luka je vitez."
Luka reče: "Oba sva viteza."

Kaj lahko rečemo za Roka?

Preveri

Težavnost:

(novi_tezavnost2.png)

Potrebujete namig?

Namig

Odlično! Lahko nadaljujemo.

Naprej

Izbrani odgovor ni pravilen. Poskusi ponovno.

Ponovno

Ali sta lahko oba oprodi?

Preveri rešitev

Recimo, da je Rok vitez. Potem je tudi Luka vitez in obe izjavi sta pravilni.

Kaj pa če je Rok oproda? Potem je oproda tudi Luka in obe izjavi sta nepravilni.

Vidimo, da sta možni obe situaciji, ko sta oba oprodi ali ko sta oba viteza.

Odgovor: Iz pogovora ne moremo ničesar sklepati.

Vitezi in oprode 4

Na zelo posebnem otoku živita dve vrsti ljudi, in sicer vitezi in oprode. Vitezi vedno govorijo resnico, oprode pa vedno lažejo.

Prisluhnimo pogovoru dveh otočanov Aleša in Jurija.

Aleš: "Ali je Jurij vitez ali pa sem vitez jaz. "
Jurij: "Aleš je oproda."

Kdo je vitez?

Preveri

Težavnost:

(novi_tezavnost1.png)

Potrebujete namig?

Namig

Odlično! Lahko nadaljujemo.

Naprej

Izbrani odgovor ni pravilen. Poskusi ponovno.

Ponovno

Aleš ne more biti oproda. Premisli, zakaj!

Preveri rešitev

Recimo, da je Aleš oproda. Potem je njegova izjava neresnična, kar pomeni, da sta tako on kot Jurij oprodi. Vendar je potem Jurijeva izjava pravilna, kar je protislovje. Aleš torej ni oproda.

Če je Aleš vitez, potem je Jurij oproda, saj je njegova izjava nepravilna. Drži pa Aleševa izjava, da je ali on ali Jurij vitez.

Odgovor: Aleš je vitez.

Vitezi in oprode 5

Na zelo posebnem otoku živita dve vrsti ljudi, in sicer vitezi in oprode. Vitezi vedno govorijo resnico, oprode pa vedno lažejo.

Prisluhnimo pogovoru dveh otočanov Tomaža in Reneja.

Rene: "Jaz in Tomaž sva oba oprodi ali pa sva oba viteza. "
Tomaž: "Rene bi rekel, da sem jaz oproda."

Kdo je vitez?

Preveri

Težavnost:

(novi_tezavnost1.png)

Potrebujete namig?

Namig

Odlično! Lahko nadaljujemo.

Naprej

Izbrani odgovor ni pravilen. Poskusi ponovno.

Ponovno

Ali je lahko Rene vitez?

Preveri rešitev

Takoj ugotovimo, da ne moreta biti oba oprodi, saj ima v tem primeru Rene prav, torej je vitez, kar je protislovje.

Ali je možno, da sta oba viteza? Potem bi Rene rekel, da je Tomaž vitez, kar je v protislovju s Tomaževo izjavo, torej ta laže. Od tod sledi, da ne moreta biti oba viteza.

Ker torej ne moreta biti oba viteza ali oba oprodi, Rene laže in je oproda. Potem pa je Tomaž vitez, saj je njegova izjava pravilna.

Odgovor: Tomaž je vitez.

Vitezi in oprode 6

Na zelo posebnem otoku živita dve vrsti ljudi, in sicer vitezi in oprode. Vitezi vedno govorijo resnico, oprode pa vedno lažejo.

Prisluhnimo pogovoru dveh otočanov Aleksandra in Roberta.

Aleksander: "Vsaj ena izmed naslednjih trditev je pravilna: Jaz sem vitez ali pa je Robert oproda."
Robert: "Samo oproda bi rekel, da je Aleksander oproda."

Kdo je oproda?

Preveri

Težavnost:

(novi_tezavnost1.png)

Potrebujete namig?

Namig

Odlično!

Izbrani odgovor ni pravilen. Poskusi ponovno.

Ponovno

Če je Aleksander oproda, potem je Robert vitez.

Preveri rešitev

Denimo, da je Aleksander oproda. Potem mora biti Robert vitez. Vendar Robertova izjava, da bi samo oproda rekel, da je Aleksander oproda, ne drži. Pridemo do protislovja in Aleksander ni oproda.

Aleksander je torej vitez. Potem pa tudi Robertova izjava drži in je tudi on vitez.

Odgovor: Oba sta viteza.

Vitezi in oprode 7

Na zelo posebnem otoku živita dve vrsti ljudi, in sicer vitezi in oprode. Vitezi vedno govorijo resnico, oprode pa vedno lažejo.

Prisluhnimo pogovoru dveh otočanov Žiga in Žana.

Žiga: "Ni res, da je Žan oproda."
Žan: "Jaz in Žiga nisva iste vrste."

Kdo je vitez in kdo oproda?

Žiga
Žan
Oproda
Vitez

Preveri

Težavnost:

(novi_tezavnost1.png)

Potrebujete namig?

Namig

Odlično! Lahko nadaljujemo!

Naprej

Izbrani odgovor ni pravilen. Poskusi ponovno.

Ponovno

Žan je oproda.

Preveri rešitev

Recimo, da je Žan vitez. Potem je njegova izjava pravilna in je tudi Žiga vitez. Vendar pa potem Žigova izjava ni pravilna, saj sta oba iste vrste. Pridemo do protislovja, torej je Žan oproda.

Če je Žan oproda, je njegova izjava nepravilna, torej je tudi Žiga oproda. To drži, saj je v tem primeru njegova izjava nepravilna.

Odgovor: Oba sta oprodi.

Vitezi in oprode 8

Na zelo posebnem otoku živita dve vrsti ljudi, in sicer vitezi in oprode. Vitezi vedno govorijo resnico, oprode pa vedno lažejo.

Tokrat srečamo tri prebivalce Pavla, Primoža in Petra, ki imajo naslednji pogovor:

Pavel: "Ni res, da je Primož oproda."
Primož: "Jaz sem vitez ali pa je Peter vitez."
Peter: "Pavel je oproda."

Kdo je vitez in kdo oproda?

Pavel
Primož
Peter
Vitez
Oproda

Preveri

Težavnost:

(novi_tezavnost2.png)

Potrebujete namig?

Namig

Odlično! Lahko nadaljujemo!

Naprej

Izbrani odgovor ni pravilen. Poskusi ponovno.

Ponovno

Pavel je vitez.

Preveri rešitev

Recimo, da je Pavel oproda. Potem je njegova izjava laž in je Primož oproda. Potem je tudi Primoževa izjava nepravilna, zato mora biti Peter oproda. Vendar je v tem primeru Petrova izjava pravilna, saj je Pavel res oproda. Pridemo do protislovja, torej je Pavel vitez.

Če je Pavel vitez, potem je njegova izjava pravilna in je Primož vitez. Primoževa izjava v tem primeru drži, saj je res vitez. Petrova izjava je laž, saj ni res, da je Pavel oproda. Peter je torej oproda.

Odgovor: Pavel in Primož sta viteza, Peter je oproda.

Vitezi in oprode 9

Na zelo posebnem otoku živita dve vrsti ljudi, in sicer vitezi in oprode. Vitezi vedno govorijo resnico, oprode pa vedno lažejo.

Tokrat srečamo tri prebivalce Tilna, Tomaža in Tadeja, ki imajo naslednji pogovor:

Tilen: "Samo oproda bi rekel, da je Tomaž oproda."
Tomaž: "Ni res, da je Tadej oproda."
Tadej: "Tomaž bi rekel, da sem jaz oproda."

Kdo je vitez in kdo oproda?

Tomaž
Tadej
Tilen
Oproda
Vitez

Preveri

Težavnost:

(novi_tezavnost2.png)

Potrebujete namig?

Namig

Odlično! Odgovor je pravilen.

Konec

Izbrani odgovor ni pravilen. Poskusi ponovno.

Ponovno

Tomaž je oproda.

Preveri rešitev

Recimo, da je Tomaž vitez. Potem je njegova izjava pravilna in je tudi Tadej vitez. Vendar je njegova izjava nepravilna, saj bi Tomaž v tem primeru rekel, da je Tadej vitez. Pridemo do protislovja. Tomaž ni vitez in je torej oproda.

Če je Tomaž oproda, potem je njegova izjava nepravilna in je tudi Tadej oproda. Res, Tadejeva izjava je v tem primeru nepravilna. Poglejmo še, kaj je Tilen. Ker bi samo vitez rekel, da je Tomaž oproda, saj je ta izjava pravilna, vemo, da Tilen laže in je zato oproda.

Odgovor: Tomaž in Tilen sta oprodi, Tadej je vitez.

0%
0%