Logika - pomoč

Logika - pomoč

Avtor: Katja Grašič

Vprašanje z enim možnim odgovorom

Slikovno vprašanje z enim možnim odgovorom

Vprašanje z več možnimi odgovori

Vprašanje z numeričnim odgovorom

Vprašanje z vnosom besedila

Odgovor z ujemanjem

Odgovor z ujemanjem - neomejeno število predstavnikov

Fotografija

Gledam nekoga na fotografiji. Koga vidim, če nimam bratov in sester in je oče moškega na sliki sin mojega očeta?

Preveri Nazaj

Težavnost naloge:

(novi_tezavnost11.png)

Potrebujete namig?

Namig

Odlično! Lahko nadaljujemo.

Odgovor ni pravilen. Še enkrat podrobno preberi nalogo!

Ponovno

Če nimam bratov in sester, sem sin mojega očeta lahko samo jaz.

Preveri rešitev

Če nimam bratov in sester, sem sin mojega očeta lahko samo jaz. Torej sem jaz oče moškega na sliki, ki je potem moj sin.

Odgovor: Gledam svojega sina.

Zaklad

Skupina raziskovalcev je naletela na zapuščen grad, v katerem so tri vrata, modra, rdeča in zelena. Za enimi od teh vrat se skriva zaklad.

Na vsakih vratih je drug napis. Za katerimi vrati je zaklad, če je pravilen največ en napis?

Klikni na vrata, za katerimi je zaklad.

(zaklad1.png)
(zaklad2.png)
(zaklad3.png)

Preveri

Nazaj

Težavnost naloge:

(novi_tezavnost11.png)

Potrebujete namig?

Namig

Odlično! Lahko nadaljujemo.

Če predpostaviš, da je zaklad za modrimi vrati, koliko napisov je pravilnih?

Preveri rešitev

Naloge

Katere od spodnjih stvari ustrezajo predikatu P(x), pri čemer P predstavlja predikat "je športna panoga":

Preveri

Nazaj

Odgovori niso pravilni. Poskusite ponovno!

Super! Uspešno ste rešili nalogo!

Simfonija

Če lahko kvartet zaigra Beethovenovo 9. simfonijo v 12 minutah, v kolikem času jo lahko zaigra oktet?

Vpiši število minut!

Preveri

Nazaj

Težavnost naloge:

(novi_tezavnost11.png)

Potrebujete namig?

Namig

Odlično! Lahko nadaljujemo.

Odgovor ni pravilen. Še enkrat podrobno preberi nalogo!

Ali je dolžina skladbe odvisna od števila glasbenikov, ki jo izvajajo?

Preveri rešitev

Dolžina skladbe je odvisna samo od kompozicije skladbe, ne pa od števila glasbenikov, ki jo izvajajo. Zato jo isto dolgo izvaja oktet kot kvartet.

Odgovor: 12.

Kako ti je ime?

Jakatova mama ima 4 otroke. Najstarejši hčerki je ime Maja. Najmlajši sin je Avgust. Mlajša od hčerk je Julija.

Vpiši ime četrtega otroka!

Preveri

Nazaj

Težavnost naloge:

(novi_tezavnost11.png)

Potrebujete namig?

Namig

Odlično! Lahko nadaljujemo.

Vpisano ime ni pravilno. Pazljivo preberi navodila!

Čigava mama ima 4 otroke? Preveri v začetku besedila naloge!

Preveri rešitev

Iz prvega stavka vidimo, da je Jaka mamin sin, torej je njen četrti otrok.

Odgovor: Četrtemu otroku je ime Jaka.

Kdo je kdo?

Gospod in gospa Novak imata dva otroka. Če sta pravilni natanko 2 izmed spodnjih izjav, ugotovi njuna imena ter imena njune hčerke in sina.

  • Tadej in Nina sta krvna sorodnika.
  • Miha je starejši od Tadeja.
  • Nataša je mlajša od Miha.
  • Nataša je starejša od Nine.
Miha
Tadej
Nataša
Nina
Sin
Oče
Mama
Hčerka

Preveri

Nazaj

Težavnost naloge:

(novi_tezavnost12.png)

Potrebujete namig?

Namig

Odlično! Lahko nadaljujemo.

Odgovor ni pravilen. Še enkrat podrobno preberi nalogo!

Najprej predpostavi, da sta prvi dve izjavi pravili. Ali prideš do rešitve? V nasprotnem primeru predpostavi pravilnost naslednjih dveh.

Preveri rešitev

Predpostavimo najprej pravilnost prvih dveh izjav. Prva izjava pove, da Tadej in Nina ne moreta biti oba starša, druga izjava pa pove, da je Miha oče. Če sta prvi dve izjavi pravilni, morata biti drugi dve izjavi nepravilni. Tretja izjava je nepravilna samo v primeru, ko je Nataša mama (ker je Miha oče). Ampak v tem primeru je 4. izjava pravilna, kar je v protislovju s tem, da sta pravilni samo 2 izjavi.

Predpostavimo sedaj, da je prva izjava nepravilna. Potem sta Tadej in Nina starša. V tem primeru je tudi druga izjava nepravilna, saj je potem Miha sin in torej mlajši od Tadeja. Nepravilna je tudi četrta izjava, saj mati ne more biti starejša od hčerke. Prišli smo v protislovje, saj je pravilna samo ena izjava. Torej mora biti prva izjava pravilna.

Iz prvih dveh sklepanj vemo, da mora biti prva izjava pravilna in druga izjava nepravilna. Prva izjava nam pove da je Nataša mama, iz nepravilnosti druge izjave pa sklepamo, da je Tadej oče. Tretja izjava je nepravilna, saj mora biti Nataša, mama, starejša od Mihe, ki je njen sin. Četrta izjava pa je pravilna, saj je Nataša (mama) starejša od svoje hčerke Nine.

Torej imamo res natanko 2 pravilni izjavi. Nataša in Tadej sta torej starša, Miha in Nina pa njuna otroka.

Odgovor: Miha - Sin, Nina - Hčerka, Nataša - Mama, Tadej - Oče.

Naloga

Za naslednje izjave določi ali so pravline ali nepravilne:

Oslo je glavno mesto Finske.
Število 1982 je deljivo z 2.
Hipotenuza je najdaljša stranica pravokotnega trikotnika.
Teden ima sedem dni.
Mars je bližje Soncu kot Zemlja.
Ivan Cankar je napisal zbirko Solzice.
Nepravilna
Pravilna

Preveri

Nazaj

Odgovori niso pravilni. Poskusite ponovno!

Super! Uspešno ste rešili nalogo!

0%
0%