Naloge in križanka o vesolju

Naloge in križanka o vesolju

Avtor: Tatjana Mustar

1. naloga

Kako se imenuje del prostora, v katerem zaznavamo težo?

(planet2.png)

Preveri

Pravilno!
Del prostora, v katerem zaznavamo težo, se imenuje težno polje.

Naprej

Narobe!
Del prostora, v katerem zaznavamo težo, se imenuje težno polje.

Naprej

Izbrani odgovor je napačen. Razmisli še enkrat.

Ponovi

2. naloga

Ugotovi, kaj spada skupaj.

Johannes Kepler
Klavdij Ptolomej
Galileo Galilei
Nikolaj Kopernik
Ugotovil je, da se planeti gibljejo po elipsah.
Uporabljala sta astronomski daljnogled.
Postavil je teorijo o geocentričnem sistemu, ki je nato veljala 1500 let.
Postavil je Sonce v središče okoli katerega se gibljejo Zemlja in planeti.
(vesolec.png)

Preveri

Pravilno!

Johannes KeplerUgotovil je, da se planeti gibljejo po elipsah.
Uporabljala sta astronomski daljnogled.
Klavdij PtolomejPostavil je teorijo o geocentričnem sistemu, ki je nato veljala 1500 let.
Galileo GalileiUporabljala sta astronomski daljnogled.
Nikolaj KopernikPostavil je Sonce v središče okoli katerega se gibljejo Zemlja in planeti.

Naprej

Narobe!

Johannes KeplerUgotovil je, da se planeti gibljejo po elipsah.
Uporabljala sta astronomski daljnogled.
Klavdij PtolomejPostavil je teorijo o geocentričnem sistemu, ki je nato veljala 1500 let.
Galileo GalileiUporabljala sta astronomski daljnogled.
Nikolaj KopernikPostavil je Sonce v središče okoli katerega se gibljejo Zemlja in planeti.

Naprej

Izbrani odgovor je napačen. Razmisli še enkrat.

Ponovi

Križanka

1
2
3
4
5
6
7
8
Vodoravno
1Najbolj oddaljen planet.
3Planet na katerem se je razvilo življenje, modri planet.
4Po zgradbi podoben Neptunu; zaradi velike količine plina metana, obarvan modro.
5Zvezda Večernica, drugi planet Osončja.
6Planet, ki je Soncu najbližji.
7Obdajajo ga čudoviti kolobarji.
8Ime planeta, ki je peti po vrsti od Sonca.
Navpično
2Geslo križanke.

Pravilnih od vnesenih črk, %.

Geslo križanke je :

Preveri

Čestitam! Križanka je pravilno izpolnjena.

PLANETE delimo v dve skupini: manjše kamninske planete in plinaste velikane. Nekateri imajo veliko naravnih satelitov (pravimo jim tudi lune), drugi nimajo nobenega.

(planet3.png)

Naprej

Rešitev je napačna.
Geslo križanke je: PLANETI

Naprej

Napačna rešitev križanke. Ponovno razmisli in popravi napačno.

Ponovi

3. naloga

Kateri planet je najmanjši?
Najmanjši planet je .

Preveri

Pravilno!
Najmanjši planet je MERKUR.

Naprej

Narobe!
Najmanjši planet je MERKUR.

Naprej

Izbrani odgovor je napačen. Razmisli še enkrat.

Ponovi

4. naloga

Prostor, v katerem zaznamo gravitacijslo magnetno silo, je težnostno ali gravitacijsko polje. Teža je magnetna sila gravitacijska sila Zemlje na telo na zemeljskem površju. Gravitacijska sila Zemlje na telo se manjša veča ne spremeni z oddaljenostjo telesa od Zemljinega površja.

Preveri

Pravilno!
Prostor, v katerem zaznamo GRAVITACIJSKO silo, je težnostno ali gravitacijsko polje. Teža je GRAVITACIJSKA SILA Zemlje na telo na zemeljskem površju. Gravitacijska sila Zemlje na telo se MANJŠA z oddaljenostjo telesa od Zemljinega površja.

Naprej

Narobe!
Prostor, v katerem zaznamo GRAVITACIJSKO silo, je težnostno ali gravitacijsko polje. Teža je GRAVITACIJSKA SILA Zemlje na telo na zemeljskem površju. Gravitacijska sila Zemlje na telo se MANJŠA z oddaljenostjo telesa od Zemljinega površja.

Naprej

Izbrani odgovor je napačen. Razmisli še enkrat.

Ponovi

5. naloga

Kateri je peti največji naravni satelit v Osončju, tako po premeru kot po masi?
Ta satelit je .

Pred njo so Ganimed, Titan, Kalisto in Io.

Lunin tir je hitrejši sočasen počasnejši z Zemljinim vrtenjem, tako da opazovalec na Zemlji vidi vedno isto stran Lune.
Njena pojava na nebu in njene stalne mene so že od nekdaj pomembno kulturno vplivale na jezik, koledar, umetnost in mitologijo.

Lunino gravitacijsko polje povzroča in minutno daljšanje koledarskega leta.

Preveri

Pravilno!
Ta satelit je LUNA. Lunin tir je SOČASEN z Zemljinim vrtenjem. Lunino gravitacijsko polje povzroča PLIMOVANJE in minutno saljšanje koledarskega leta.

Naprej

Narobe!
Ta satelit je LUNA. Lunin tir je SOČASEN z Zemljinim vrtenjem. Lunino gravitacijsko polje povzroča PLIMOVANJE in minutno saljšanje koledarskega leta.

Naprej

Izbrani odgovor je napačen. Razmisli še enkrat.

Ponovi

Križanka

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vodoravno
1Prvi človek v vesolju.
3Ime planeta, ki je sedmi po vrsti od Sonca.
4Razdalja, ki jo preleti svetloba v enem letu.
5Planet, kjer sta se razvila življenje in človeštvo.
6Teža Zemlje na telo na zemeljskem površju.
7Najsvetlejša zvezda našega neba.
8Delec, ki iz vesoja prileti na Zemljo.
9Lega Lune med Zemljo in Soncem.
10Vesoljsko telo, podobno razbeljeni plinski krogli.
Navpično
2Geslo križanke.

Pravilnih od vnesenih črk, %.

Geslo križanke je :

Preveri

Čestitam! Križanka je pravilno izpolnjena.
GALAKSIJA je množina milijard zvezd, oblakov pilina in prahu.

Konec

Rešitev je napačna.
Geslo križanke je: GALAKSIJA

Konec

Napačna rešitev križanke. Ponovno razmisli in popravi napačno.

Ponovi

0%
0%