Keplerjevi zakoni

Keplerjevi zakoni

Avtor: E-va (vsebinsko), Skupina NAUK (tehnično)

Ponovite

Planeti se v Osončju gibljejo po zakonitostih, ki jih je odkril Johannes Kepler:

(zemlja_sonce1.gif)
  1. Planet se giblje okoli Sonca po elipsi s Soncem v enem od gorišč elipse.
  2. Zveznica med planetom in Soncem opiše v enakih časih enake ploščine.
  3. Kub velike polosi elipse je sorazmeren s kvadratom obhodnega časa.

Ker se tirnice planetov večinoma zelo malo razlikujejo od krožnic, lahko gibanje planetov približno opisujemo kot enakomerno kroženje. Tedaj predstavlja v spodnji enačbi polmer kroga, pa obhodni čas

K je Keplerjeva konstanta. Z astronomskimi meritvami so ugotovili, da je njena vrednost

km/leto

1. razmisli

Prvi Keplerjev zakon govori o tirih planetov. Ali so spodnje trditve pravilne ali nepravilne? Ustrezno poveži.

Tiri planetov so elipse.
Tiri planetov so elipse s Soncem v enem gorišču te elipse.
Tiri planetov so krožnice.
Tiri planetov so hiperbole.
Tiri planetov so parabole.
Pravilno.
Nepravilno.

Preveri

Rešitev je pravilna!

Naprej

To pa ne bo držalo! Rešitev je:

Tiri planetov so elipse.Pravilno.
Tiri planetov so elipse s Soncem v enem gorišču te elipse.Pravilno.
Tiri planetov so krožnice.Nepravilno.
Tiri planetov so hiperbole.Nepravilno.
Tiri planetov so parabole.Nepravilno.

Naprej

2. razmisli

Satelit zaradi dotrajanosti nadomestijo z novim. Masa novega satelita je polovica mase dotrajanega satelita in kroži na enaki oddaljenosti od površja Zemlje, kot je krožil dotrajani satelit. Ali so spodnje trditve pravilne ali nepravilne? Ustrezno poveži.

Obhodna časa obeh satelitov sta enaka.
Masa satelita ne vpliva na njegov obhodni čas.
Obhodni čas novega satelita je dvakrat manjši od obhodnega časa dotrajanega satelita.
Obhodni čas novega satelita je dvakrat večji od obhodnega časa dotrajanega satelita.
Obhodni čas dotrajanega satelita je bil štirikrat večji od obhodnega časa novega satelita.
Pravilno.
Nepravilno.

Preveri

Rešitev je pravilna!

Naprej

To pa ne bo držalo! Rešitev je:

Obhodna časa obeh satelitov sta enaka.Pravilno.
Masa satelita ne vpliva na njegov obhodni čas.Pravilno.
Obhodni čas novega satelita je dvakrat manjši od obhodnega časa dotrajanega satelita.Nepravilno.
Obhodni čas novega satelita je dvakrat večji od obhodnega časa dotrajanega satelita.Nepravilno.
Obhodni čas dotrajanega satelita je bil štirikrat večji od obhodnega časa novega satelita.Nepravilno.

Naprej

Izračunaj

1. Asteroid, ki kroži okoli Sonca, potrebuje za en obhod dni. Kolikokrat je asteroid bolj oddaljen od Sonca kot Zemlja? (Srednja oddaljenost Zemlje od Sonca je milijonov kilometrov, njen obhodni čas pa dni.)

Odgovor dopolni z zapisom na dve decimalni mesti.

Asteroid je -krat bolj oddaljen od Sonca kot Zemlja.


2. Vohunski satelit kroži okoli Zemlje na -krat manjši oddaljenosti od središča Zemlje kot geostacionarni satelit. V kolikšnem času obkroži vohunski satelit Zemljo?

Vohunski satelit obkroži Zemljo v h.

Preveri

Rešitev je pravilna!

Naprej

To pa ne bo držalo! Rešitev je:

  1. Asteroid je -krat bolj oddaljen od Sonca kot Zemlja.
  2. Vohunski satelit obkroži Zemljo v h.

Naprej

Asteroid

Zemlja kroži okoli Sonca na srednji oddaljenosti milijonov kilometrov, s hitrostjo km/s. Med množico asteroidov, ki se gibljejo okoli Sonca, opazujmo tistega, ki kroži na oddaljenosti milijonov kilometrov.

a) Določi hitrost, s katero kroži opazovani asteroid okoli Sonca. km/s

b) Kolikšna je kotna hitrost opazovanega asteroida? s

c) Koliko zemeljskih let traja leto na opazovanem asteroidu? zemeljskega leta

Preveri

Rešitev je pravilna!

Naprej

To pa ne bo držalo! Rešitev je:
a) km/s
b) s
c) zemeljskega leta

Naprej

Zvezda, planet in asteroid

Opazuj simulacijo ter reši spodnjo nalogo!

Aplikacija GeoGebra se ni mogla zagnati. Prosim preverite, ali imate v brskalniku namescen program Java 1.4.2 (ali novejsi) (Kliknite tu za namestitev Jave)

Okoli zvezde krožita planet in asteroid. Razdalja do zvezde, na kateri kroži planet, je milijonov kilometrov, do asteroida pa milijonov kilometrov. Masa planeta je kg, njegov polmer pa km.

a) Kolikokrat je obodna hitrost planeta večja od obodne hitrosti asteroida? Rezultat zapiši na dve decimalni mesti.

b) Kolikšen je gravitacijski pospešek na površju planeta? m/s

c) Na Zemlji lahko astronavt z mesta skoči cm visoko. Kako visoko bi lahko skočil na opazovanem planetu, če pradpostavimo, da se astronavtu na obeh planetih potencialna energija enako poveča? (Gravitacijski pospešek na površju Zemlje je m/s.)
m

Preveri

Rešitev je pravilna!

Naprej

To pa ne bo držalo! Rešitev je:
a)
b)
c) m

Naprej

Rezultati

0%
0%