Primer izdelave igre v Scratch-u

Primer izdelave igre v Scratch-u

Avtor: Branko Šarabon

Učni cilji: Osnove programskega jezika Scratch

Scratch

  • Scratch je novejši programski jezik, ki je bil narejen za učenje programiranja. Program je razvil inštitut MIT Media Lab, pod vodstvom Mitchela Resnicka. Predstavljen je bil v letu 2007.
  • Z njim je možno izdelovati svoje računalniške igre, animacije ali interaktivne zgodbe. Pri razvoju jezika, so se avtorji zgledovali po znamenitih Lego kockah. Namesto zapletene programske kode tu uporabniki zlagajo grafične bloke in zaradi tega ni bistvenih težav s sintakso.
  • Svoje programe lahko prikažeš na svetovnem spletu in jih deliš z drugimi uporabniki.
(01.png)
Zaslonska slika Scratch-a

Naprej

Domača stran na internetu

http://scratch.mit.edu/

(02.png)
Domača stran Scratcha

Nazaj Naprej

Grafični vmesnik

(03.png)
Grafični vmesnik

Nazaj Naprej

Figura

Glavni elementi Scratcha so bitja in predmeti, takoimenovane figure oz. angleško - sprite.

(04.png)
Različne figure
  • Figure lahko izbiraš v lastni knjižnici ali pa uporabiš katerekoli slike s svojega računalnika.
  • Vsaki figuri lahko napišeš program.
  • Figuri lahko zamenjaš videz.
  • Vsaki figuri lahko dodaš tudi svoj seznam zvokov.

Nazaj Naprej

Multimedija

Scratch vsebuje:

* Urejevalnik slik(05.png)
* Kamera(06.png)
* Snemalnik zvoka(07.png)

Nazaj Naprej

Ukazi

  • Ukazi so razdeljeni v osem skupin, ki združujejo vsebinsko podobne ukaze.
  • Znotraj skupine so ukazi iste barve.
(08.png)
Prikaz skupin ukazov, ki so na voljo.

Nazaj Naprej

Koncepti

(09.png)
Prikaz konceptov - 1. del

Nazaj Naprej

Koncepti

(10.png)
Prikaz konceptov - 2. del

Nazaj Naprej

Koncepti

(11.png)
Prikaz konceptov - 3. del

Nazaj Naprej

Reševanje problema

0%
0%