Preprosta igrica v Scratchu

Preprosta igrica v Scratchu

Avtor: Daniel Prša

Osnovna ideja

Prikazal vam bom preprosto igrico narejeno s pomočjo programa Scratch. Igrica je namenjena utrjevanju glagolov v preteklem času. Uporabnik mora nemške deležnike razvrstiti v dve kategoriji - pravilni in nepravilni glagoli.

Scenarij:

 1. Na sredini zaslona se pojavi naključni deležnik.
 2. S pomočjo miške ga prenesemo bodisi v okvirček s pravilnimi, bodisi v okvirček z nepravilnimi glagoli.
 3. Za vsako pravilno razvrstitev dobimo točko, oz. točko izgubimo ob nepravilni razvrstitvi.
 4. Igrica traja deset krogov.
 5. Po desetih krogih se nam izpiše konec igre
(scratch1.png)
uvodni zaslon

Priprava elementov - slik

Ker je slikovni material precej preprost, ga bom ustvaril kar v programu samem. Pritisnemo na gumb New Sprite in izdelamo željeno figuro. Za boljši (lepši) izgled bi elemente lahko pripravili s pomočjo katerega boljšega orodja.

Potrebujem:

 • naslov
 • navodilo
 • gumb za zagon
 • dvanajst deležnikov (7 nepravilnih in 5 pravilnih)
 • števec točk
 • konec igre
(scratch2.png)
figure

Spremenljivke

Vpeljal bom 3 spremenljivke:

 • nakljucno (spremenljivko potrebujem za izbor naključnega števila med 1 in 12)
 • točke (števec točk, ki se bo povečeval ali zmanjševal)
 • števec (števec nam bo štel kroge do deset)
(scratch3.png)
spremenljivke

Skripte

Na začetku (Stage) nastavim spremenljivke na 0, ko bo spremenljivka števec imela vrednost 10 pa sporočimo, da je konec igrice.

(scratch4.png)
Stage

Nato nastavim gumb za začetek. Gumbu dodam zvok, izbrati mora naključno število in mora izginiti po pritisku.

(scratch6.png)
spremenljivke

Skripte

Največ aktivnosti se bo izvajalo ob razvrščanju glagolov:

 • Najprej nastavim skripte, da bom lahko glagol prestavljal z miško.
 • Glagoli so na začetku skriti, vsakemu glagolu določim število (od 1 -12) in če ima spremenljivka naključno enako vrednost, ga pokažem.
 • Poskrbeti moramo za štetje točk. Ko se bo glagol dotaknil enega izmed pravokotnikov, se bo spremenila vrednost točk in števec povečal za ena. Dodam zvok, izberem novo naključno število in ga postavim na sredino zaslona.
(scratch7.png)
glagoli
(scratch9.png)
med igro

Skripte

Ko je števec preštel do deset, sporoči zadnji figuri "konec", zato se bo postavila v ospredje (do zdaj je bila skrita), da bo prekrila ostale elemente. Pravokotnika (pravilni in nepravilni) pa se bosta skrila. Konec igre oblikujem tako, da ne prekrijem števila točk.

(scratch8.png)
konec
(scratch10.png)
konec igre

Prikaz igrice

0%
0%