Risanje v koordinatnem sistemu s Scratchom

Risanje v koordinatnem sistemu s Scratchom

Avtor: Gorazd Novak, Matija Lokar

Učni cilji: spoznavanje koordinatnega sistema ter osnovnih ukazov v Scratchu

Vsebina gradivaGradivo je namenjeno nadaljevanju dela s Scratcom pri neobveznem izbirnem predmetu v 4. razredu, kjer naj bi narisali kvadrat in pravokotnik na koordinatni mreži.

Če te zanima, kako naj bi to zgledalo, klikni na posnetek.Koordinatni sistem


Pa poskusimo narisati kvadrat na koordinatni mreži v Scratchu. Pri delu ti pomagal maček Miško. Preden sploh začnemo, najprej ponovimo tisto, kar že znamo o koordinatnem sistemu.

(muc.png)Kaj je koordinatni sistem

Dokler se gibljemo samo v eni dimenziji, nam za opis položaja zadošča en podatek. Položaj točke na premici lahko opišemo z realnim številom, ki ga ta točka predstavlja.

Če pa se postavimo v ravnino (Ploskev s svojo dolžino in širino) in bi radi opisali svoj položaj, naenkrat ena premica ni dovolj.

(ste_pr.png)Da bi lahko natančno opisali lego neke točke v ravnini, potrebujemo koordinatni sistem, sestavljen iz dveh številskih premic. Ti dve premici bomo v ravnino postavili pravokotno eno na drugo, in sicer tako, da bo njuno presečišče kar točka na vsaki od njiju. Navada je, da eno postavimo vodoravno, drugo pa potem seveda navpično.

Pravokotni koordinatni sistem v ravnini

Pravokotni koordinatni sistem v ravnini sestavljata dve številski premici, ki se sekata v točki . Eno imenujemo abscisna os in jo ponavadi označimo z , drugo pa ordinatna os in jo označimo z .(koordinatni.png)Običajno velja tudi dogovor, da so pozitivna števila na osi desno od izhodišča, na osi pa zgoraj.

Preveri svoje znanje 1Katere podatke potrebujemo za določanje položaja točke?

Preveri

Pravilno

Bravo! Odgovoril si pravilno. Da zapreš to okno, pritisni tipko ESC na tipkovnici (čisto levo zgoraj).

Napačno

Žal je tvoj odgovor napačen. Premisli in poskusi ponovno rešiti nalogo. Da zapreš to okno, pritisni tipko ESC na tipkovnici (čisto levo zgoraj).

Risanje kvadrata na koordinatni mreži

Mačku Miškotu pomagaj narisati kvadrat, katerega stranice omejujejo točke na koordinatnem sistemu, ki so oddaljene 100 enot od vsake osi tako, kot je videti na spodnji sliki. Priloženo imaš tudi sliko za ozadje odra, ki ti bo služila kot koordinatna mreža.

ozadje

Imaš že idejo, kako boš to naredil?(kvadrat.png)Risanje kvadrata na koordinatni mreži 1


Z razliko od prejšnje ure, ko smo pri risanju likov uporabljali ukaze 'Pojdi', bomo tokrat zaradi lažjega pregleda (da sploh vidimo, kaj se dogaja) raje uporabili ukaz 'drsi'.

(drsi.png)


Kot vidiš, lahko v sam ukaz vnesemo vrednosti za čas trajanja drsenja v sekundah ter vrednosti koordinatnega sistema, kjer se bo nahajala naša točka.

(drsi1.png)Na sliki na prejšnji strani je razvidno, da je koordinatna mreža sestavljena iz 4 kvadrantov. Prvi je desno zgoraj, nato pa se vrstijo v smeri urinega kazalca. Torej je drugi kvadrant desno spodaj, tretji levo spodaj in četrti levo zgoraj.
Da sploh začnemo z risanjem kvadrata, moramo našega Miškota ne glede kje se trenutno nahaja poslati na željeno točko v koordinatnem sistemu. Zato bomo najprej uporabili ukaz 'Pojdi'

(pojdi.png)


Risanje kvadrata na koordinatni mreži 2


Razmisli, katere vrednosti bo potrebno vnesti v ukaz Drsi, da začnemo z risanjem kvadrata v prvem kvadrantu, tako da bo ta točka oddaljena 100 enot od obeh osi?

Moj program

Moj program

Moja rešitev:

(prvaTocka.png)


Če si enako ugotovil, čestitam!

Risanje kvadrata na koordinatni mreži 3


Zdaj pa gremo dalje! Da bomo z risanjem kvadrata nadaljevali, bomo nadaljevali z ukazi 'Drsi', s trajanjem ene sekunde in z vrednostmi...
Tvoja naloga je, da nadaljuješ s sestavljanem blokov Drsi, pri čemer bo Miško drsel po vseh točkah, ki omejujejo kvadrat. Ne pozabi! Na vseh kvadrantih je oddaljenost točke od obeh osi 100 enot.
Upoštevaj, da se maček že nahaja na koordinatah (100, 100), torej pričakujem od tebe ukaze od tu dalje.

Moj program

Moj program

Moja rešitev:

(ostaleTocke.png)


Če si spet enako ugotovil, čestitam!

Risanje kvadrata na koordinatni mreži 4


Torej, zdaj imamo skupaj zložene vse bloke, ki mačka najprej pošljejo na prvo točko, od koder se sprehodi po vseh ogliščih kvadrata.

(vseTocke.png)


Vendar nekaj manjka, kaj ne?. Miško se le sprehodi in ničesar ne nariše. Mi pa bi z njim radi narisali kvadrat. Spomni se prve ure predavanja o Scrathu, razmisli in dodaj ustrezne ukaze. Debelina svinčnika naj bo 1, barva pa rdeča.

Moj program

Moj program

Moja rešitev:

(vseTocke1.png)


Upam, da si bil vsaj blizu.

Risanje kvadrata na koordinatni mreži 5


To pa še ni vse, saj se naš Miško ni zadovoljil z dosedanjim delom.

  • Moti ga, ker pri zagonu programa nariše le en kvadrat, rad bi nadaljeval z risanjem, dokler ga ne ustavimo
  • Moti ga, ker vsakič, ko znova zaženemo program, ostane na odru narisan kvadrat od prej
  • Rad bi spreminjal debelino svinčnika vsakič, ko znova nariše kvadrat
  • Rad bi pri tem tudi spreminjal barvo svinčnika
    Poveži ustrezna polja z ukazi, da boš lahko rešil Miškotov problem.

nenehno risanje kvadrata
risanje na čisto podlago
črta je vedno enako debela (tanka)
vedno ista barva kvadrata - Dolgčas!

Preveri

Pravilno

Bravo! Odgovoril si pravilno. Da zapreš to okno, pritisni tipko ESC na tipkovnici (čisto levo zgoraj).

Napačno

Žal je tvoj odgovor napačen. Premisli in poskusi ponovno rešiti nalogo. Da zapreš to okno, pritisni tipko ESC na tipkovnici (čisto levo zgoraj).

Video predstavitev celotnega poteka

Za lažjo predstavo lahko vse skupaj strnemo v spodnji posnetek0%
0%