Logične uganke

Logične uganke

Avtor: Skupina NAUK

Kako ti je ime?

Jakova mama ima štiri otroke. Najstarejši hčerki je ime Maja. Najmlajši sin je Avgust. Mlajša od hčerk je Julija.

Vpišite ime četrtega otroka!

Preveri

Težavnost naloge:

(novi_tezavnost11.png)

Potrebujete namig?

Namig

Odlično! Lahko nadaljujemo.

Naprej

Vpisano ime ni pravilno. Pazljivo preberite navodila!

Ponovno

Čigava mama ima štiri otroke? Preverite v začetku besedila naloge!

Preveri rešitev

Iz prvega stavka vidimo, da je Jaka mamin sin, torej je njen četrti otrok.

Odgovor: Četrtemu otroku je ime Jaka.

Pravilna izjava

Imamo štiri izjave:

 1. Nepravilna je natanko ena izjava.
 2. Nepravilni sta natanko dve izjavi.
 3. Nepravilne so natanko tri izjave.
 4. Nepravilne so natanko štiri izjave.

Katera izjava je pravilna?

Tretja izjava.
Prva izjava.
Druga izjava.
Četrta izjava.

Težavnost naloge:

(novi_tezavnost12.png)

Potrebujete namig?

Namig

Odlično! Lahko nadaljujemo.

Naprej

Izbrana izjava ni pravilna. Pazljivo preberite izjave!

Ponovno

Predpostavite, da je prva izjava pravilna. Kako je potem s pravilnostjo ostalih izjav?

Preveri rešitev

Recimo, da je prva izjava pravilna, tj. da je nepravilna natanko ena izjava. Če je to res, potem ne drži, da sta nepravilni dve izjavi, niti ne drži, da so nepravilne tri ali štiri izjave. Zato so druga, tretja in četrta izjava nepravilne. Potem pa ne drži, da je nepravilna natanko ena izjava. Prva izjava zato ne more biti pravilna. Enako sklepamo še za ostale izjave.

Ugotovimo, da je edina možnost, da je pravilna tretja izjava, ki pravi, da so nepravilne natanko tri izjave. Ostale izjave (ki so ravno tri), so potem res nepravilne.

Odgovor: Pravilna je tretja izjava.

Hruške in jabolka

Imamo tri zaboje sadja. V enem zaboju so jabolka, v drugem hruške, v tretjem pa so tako jabolka kot hruške.

Vsi trije zaboji so označeni z eno od nalepk: JABOLKA, HRUŠKE, JABOLKA IN HRUŠKE, vednar vemo, da so vsi trije zaboji napačno označeni.

Iz poljubnega zaboja (vendar samo enega!) lahko izberemo en sadež.

Iz katerega zaboja ga moramo izbrati, če želimo na podlagi ugotovitve pravilno označiti vse zaboje?

Preveri

Težavnost naloge:

(novi_tezavnost12.png)

Potrebujete namig?

Namig

Odlično! Lahko nadaljujemo.

Naprej

Ni bil izbran pravilen odgovor. Poskusite ponovno!

Ponovno

Zaboj z napisom "Jabolka in hruške" je napačno označen. Kaj lahko sklepamo, če iz tega zaboja vzamemo jabolko?

Preveri rešitev

Izbrati moramo iz zaboja, kjer piše "Jabolka in hruške". Ker vemo, da so vsi zaboji napačno označeni, to pomeni, da ta zaboj vsebuje bodisi samo jabolka bodisi samo hruške. Katerokoli sadje izberemo iz tega zaboja, bo to edina vrsta sadja, ki ga zaboj vsebuje.

Recimo, da smo iz zaboja z napisom "Jabolka in hruške" vzeli jabolko. Ta zaboj potem vsebuje samo jabolka.

Kaj potem vsebuje zaboj z napisom "Hruške"? Ker je napačno označen, ne vsebuje samo hrušk, prav tako ne vsebuje samo jabolk. Torej vsebuje jabolka in hruške. Edina preostala možnost za zaboj z napisom "Jabolka" je, da vsebuje samo hruške.

Odgovor: Izbrati moramo iz zaboja, kjer piše "Jabolka in hruške".

Nogavice

Jaka ima šest parov modrih in šest parov rdečih nogavic.

Koliko nogavic mora Jaka vzeti iz predala, da bo imel zagotovo vsaj en par iste barve? (Pri tem povejmo, da je zunaj noč, svetilka pa ne deluje, tako da Jaka izbira v popolni temi.)

Vpiši število nogavic, ki jih mora Jaka izbrati!

Preveri

Težavnost naloge:

(novi_tezavnost11.png)

Potrebujete namig?

Namig

Odlično! Lahko nadaljujemo.

Naprej

Vpisano število nogavic ni pravilno. Pazljivo preberi navodila!

Ponovno

Ni pomembno, kakšne barve je par nogavic.

Preveri rešitev

Pri nogavicah ni pomembno, ali je leva ali desna. Prav tako ni pomembno, kakšne barve je par. Če imamo torej tri nogavice, bosta od teh zagotovo vsaj dve iste barve, bodisi modre bodisi rdeče.

Odgovor: Če Jaka izbere tri nogavice, bo imel vsaj en par iste barve.

Ali je to težka uganka?

Če je bila uganka, ki si jo rešil, preden si rešil uganko, ki si jo rešil potem, ko si rešil uganko, ki si jo rešil pred to uganko, težja kot uganka, ki si jo rešil potem, ko si rešil uganko, ki si jo rešil, preden si rešil to uganko, ali je bila uganka, ki so jo rešil pred to uganko, težja kot ta uganka?

Preveri

Težavnost naloge:

(novi_tezavnost13.png)

Potrebujete namig?

Namig

Odlično! Lahko nadaljujemo.

Naprej

Odgovor ni pravilen. Še enkrat podrobno preberite nalogo!

Ponovno

Poskusi ugotoviti število ugank, o katerih sploh govori naloga.

Če si rešil uganko potem, ko si rešil uganko, ki si jo rešil pred to uganko ... o kateri uganki govori ta stavek?

Preveri rešitev

Uganka, ki so jo rešil potem, ko si rešil uganko pred to ... je pravzaprav ta uganka!

Torej, če zapišemo "Če je bila uganka, ki si jo rešil, preden si rešil uganko, ki si jo rešil potem, ko si rešil uganko, ki si jo rešil pred to uganko" z drugimi besedami, dobimo: ta uganka!

Celo vprašanje lahko zapišemo tako: Če je bila uganka, ki si jo rešil pred to uganko, težja kot ta uganka, ali je bila uganka, ki si jo rešil pred to uganko, težja kot ta uganka? Odgovor je seveda pritrdilen!

Odgovor: Da, uganka je bila težja.

Zaklad

Skupina raziskovalcev je naletela na zapuščen grad, v katerem so tri vrata: modra, rdeča in zelena. Za enimi od teh vrat se skriva zaklad.

Na vsakih vratih je drug napis. Za katerimi vrati je zaklad, če je pravilen največ en napis?

Kliknite na vrata, za katerimi je zaklad.

(zaklad1.png)
(zaklad2.png)
(zaklad3.png)

Preveri

Težavnost naloge:

(novi_tezavnost11.png)

Potrebujete namig?

Namig

Odlično! Lahko nadaljujemo.

Naprej

Če predpostavite, da je zaklad za modrimi vrati, koliko napisov je pravilnih?

Preveri rešitev

Predpostavimo, da je zaklad za modrimi vrati. Potem je izjava na modrih vratih pravilna, prav tako pa je pravilna izjava na rdečih vratih, saj tam ni zaklada. A ker je pravilna največ ena izjava, to ni mogoče. Zaklada torej ni za modrimi vrati.

Kaj pa če je zaklad za zelenimi vrati? Tudi v tem primeru sta pravilna dva napisa, in sicer na zelenih in rdečih vratih.

Ostane nam še možnost, ko je zaklad za rdečimi vrati. V tem primeru je res pravilen samo en napis, in sicer na zelenih vratih.

Odgovor: Zaklad je za rdečimi vrati.

Odgovor ni pravilen. Še enkrat podrobno preberite nalogo!

Ponovno

Fotografija

Gledam nekoga na fotografiji. Koga vidim, če nimam bratov in sester in je oče moškega na sliki sin mojega očeta?

Preveri

Težavnost naloge:

(novi_tezavnost11.png)

Potrebujete namig?

Namig

Odlično! Lahko nadaljujemo.

Naprej

Odgovor ni pravilen. Še enkrat podrobno preberite nalogo!

Ponovno

Če nimam bratov in sester, sem sin mojega očeta lahko samo jaz.

Preveri rešitev

Če nimam bratov in sester, sem sin mojega očeta lahko samo jaz. Torej sem jaz oče moškega na sliki, ki je potem moj sin.

Odgovor: Gledam svojega sina.

Rojstni datum

Dan pred včerajšnjim sem bil star 12 let in naslednje leto bom star 15 let. To je res samo en dan v letu.

Kdaj imam rojstni dan? (zapiši datum v obliki dan.mesec. (na primer 1.1.))

Preveri

Težavnost naloge:

(novi_tezavnost13.png)

Potrebujete namig?

Namig

Odlično! Lahko nadaljujemo.

Naprej

Odgovor ni pravilen. Še enkrat podrobno preberite nalogo!

Ponovno

Oseba je to izjavila 1. januarja.

Preveri rešitev

Rojstni datum je 31. 12. Če je danes 1. 1., potem sem bil predvčerajšnjim (30. 12.) star 12 let, včeraj (31. 12.) pa sem imel rojstni dan in postal star 13 let. Letos (ker govorim že 1. 1.) bom konec leta star 14 let, naslednje leto pa 15 let.

Odgovor: Rojstni dan imam 31. 12.

Medved pri hiši

Mož je zgradil hišo pravokotne oblike. Vse zunanje stene hiše gledajo na jug.

Mimo hiše pride velik medved. Kakšne barve je?

Bele
Rjave
Črno-bele
Črne

Težavnost naloge:

(novi_tezavnost12.png)

Potrebujete namig?

Namig

Odlično! Lahko nadaljujemo.

Naprej

Odgovor ni pravilen. Še enkrat podrobno preberite nalogo!

Ponovno

Pomislite, kje lahko stoji hiša, kjer vse zunanje stene gledajo na jug!

Preveri rešitev

Vse zunanje stene lahko gledajo proti jugu samo na severnem tečaju! Tam pa, kot vemo, živijo polarni medvedi.

Odgovor: Medved je bele barve.

Žarnice

V sobi so tri (delujoče) žarnice. Na hodniku eno nadstropje nižje so tri stikala, s katerimi prižigamo in ugašamo luči v sobi, vendar ne vemo, katero stikalo prižge katero žarnico.

Ali lahko ugotovimo, katero stikalo pripada kateri žarnici, če lahko gremo samo enkrat v sobo?

Preveri

Težavnost naloge:

(novi_tezavnost13.png)

Potrebujete namig?

Namig

Odlično! Lahko nadaljujemo.

Naprej

Odgovor ni pravilen. Še enkrat podrobno preberite nalogo!

Ponovno

Če je žarnica prižgana dovolj časa, se segreje.

Preveri rešitev

Najprej vklopimo poljubno stikalo ter pustimo žarnico prižgano dalj časa. V tem času se bo žarnica segrela.

Nato ugasnemo stikalo in vklopimo drugo stikalo (pri tem si seveda zapomnimo, katero stikalo smo vklopili prej).

Sedaj lahko gremo v sobo. Gorela bo ena žarnica, to je tista, ki smo jo vklopili nazadnje. Od preostalih dveh bo ena toplejša kot druga, saj je bila prej dalj časa prižgana. Toplejšo žarnico prižge stikalo, ki smo ga vklopili kot prvega.

Ostane nam še ena žarnica, ki jo pa prižge tretje sikalo, torej tisto, ki ga sploh nismo vklopili.

Odgovor: Da, lahko ugotovimo, katero stikalo pripada kateri žarnici.

Kdo je kdo?

Gospod in gospa Novak imata dva otroka. Če sta pravilni natanko dve izmed spodnjih izjav, ugotovi njuni imeni ter imeni njune hčerke in sina.

 • Tadej in Nina sta krvna sorodnika.
 • Miha je starejši od Tadeja.
 • Nataša je mlajša od Miha.
 • Nataša je starejša od Nine.
Miha
Tadej
Nataša
Nina
sin
oče
mama
hčerka

Preveri

Težavnost naloge:

(novi_tezavnost12.png)

Potrebujete namig?

Namig

Odlično! Lahko nadaljujemo.

Naprej

Odgovor ni pravilen. Še enkrat podrobno preberi nalogo!

Ponovno

Najprej predpostavite, da sta prvi dve izjavi pravilni. Ali pridete do rešitve? V nasprotnem primeru predpostavite pravilnost naslednjih dveh.

Preveri rešitev

Predpostavimo najprej pravilnost prvih dveh izjav. Prva izjava pove, da Tadej in Nina ne moreta biti oba starša, druga izjava pa pove, da je Miha oče. Če sta prvi dve izjavi pravilni, morata biti drugi dve izjavi nepravilni. Tretja izjava je nepravilna samo v primeru, ko je Nataša mama (ker je Miha oče). Ampak v tem primeru je četrta izjava pravilna, kar je v protislovju s tem, da sta pravilni samo dve izjavi.

Predpostavimo sedaj, da je prva izjava nepravilna. Potem sta Tadej in Nina starša. V tem primeru je tudi druga izjava nepravilna, saj je Miha sin in torej mlajši od Tadeja. Nepravilna je tudi četrta izjava, saj mati ne more biti starejša od hčerke. Prišli smo v protislovje, saj je pravilna samo ena izjava. Torej mora biti prva izjava pravilna.

Iz prvih dveh sklepanj vemo, da mora biti prva izjava pravilna in druga izjava nepravilna. Prva izjava nam pove, da je Nataša mama, iz nepravilnosti druge izjave pa sklepamo, da je Tadej oče. Tretja izjava je nepravilna, saj mora biti Nataša, ki je mama, starejša od Mihe, ki je njen sin. Četrta izjava pa je pravilna, saj je Nataša (mama) starejša od svoje hčerke Nine.

Torej imamo res natanko dve pravilni izjavi. Nataša in Tadej sta torej starša, Miha in Nina pa njuna otroka.

Odgovor: Miha - sin, Nina - hčerka, Nataša - mama, Tadej - oče.

Gremo na ribolov!

Dva očeta in dva sinova so šli na ribolov. Vsak je ujel natanko eno ribo, vendar so bile na koncu ujete samo tri ribe.

Ali je to možno?

Preveri

Težavnost naloge:

(novi_tezavnost11.png)

Potrebujete namig?

Namig

Odlično! Lahko nadaljujemo.

Naprej

Odgovor ni pravilen. Še enkrat podrobno preberite nalogo!

Ponovno

V katerem primeru je možno, da so na ribolov odšle samo tri osebe? Pomislite na sorodstvene vezi!

Preveri rešitev

Navodilo naloge pravi, da so bile ujete tri ribe, kar pomeni, da so šle na ribolov samo tri osebe. Prav tako vemo, da sta bila na ribolovu dva očeta in dva sinova, vendar je oseba lahko oče in sin hkrati.

Naloga je torej rešljiva v primeru, ko so šli na ribolov dedek, oče (ki je hkrati sin in oče) in sin.

Odgovor: Da.

Gospod Rdeči

Gospod Rdeči živi v pritlični hiši rdeče barve. Vse stvari v hiši so rdeče: posoda, omare, stene ... Tudi njegova oblačila so rdeča.

Kakšne barve je stopnišče v hiši?

Preveri

Težavnost naloge:

(novi_tezavnost11.png)

Potrebujete namig?

Namig

Odlično! Lahko nadaljujemo.

Naprej

Odgovor ni pravilen. Še enkrat podrobno preberite nalogo!

Ponovno

Kakšno stopnišče ima pritlična hiša?

Preveri rešitev

Pritlična hiša nima stopnišča.

Odgovor: Ni stopnic.

Zaporniki

V enem od zaporov je natanko 100 zapornikov. Vsak je zaprt v svojo celico in nikakor ne more komunicirati z drugimi zaporniki. V zaporu je osrednji dnevni prostor, kjer se nahaja ena sama žarnica. Na začetku je žarnica ugasnjena. Noben zapornik ne vidi iz svoje celice, ali je žarnica prižgana ali ne.

Vsak dan paznik naključno izbere zapornika, ki gre v dnevno sobo. Ta zapornik lahko prižge žarnico, jo ugasne ali pa ne naredi nič.

Vsak od zapornikov lahko kadarkoli izjavi, da so bili vsi od 100 zapornikov že v dnevni sobi. Če je izjava pravilna, bodo vsi zaporniki izpuščeni. V nasprotnem primeru bodo zaprti za zmeraj.

Preden se vse skupaj začne, se lahko zaporniki med seboj uskladijo in dogovorijo za načrt.

Ali obstaja taktika, po kateri bi jim zagotovo uspelo priti na prostost?

Preveri

Težavnost naloge:

(novi_tezavnost13.png)

Potrebujete namig?

Namig

Odlično! Lahko nadaljujemo.

Naprej

Odgovor ni pravilen. Še enkrat podrobno preberite nalogo!

Ponovno

Vsak razen enega zapornika prižge luč natanko enkrat. Enega od zapornikov postavimo kot vodjo, ki šteje število vklopov luči.

Preveri rešitev

Enega izmed zapornikov izberemo kot števca (vodjo).

Vsak izmed zapornikov, ki pride prvič! v dnevno sobo, prižge luč, če je le-ta ugasnjena. Tukaj je pomembno, da vsak od zapornikov prižge luč natanko enkrat.

Zapornik, ki je bil izbran kot vodja (števec,) vedno ugasne luč, če je le-ta prižgana. Pri tem si zapomni število, kolikokrat je luč ugasnil. Ko prešteje do 99, so bili vsi zaporniki že vsaj enkrat v dnevni sobi.

Odgovor: Da.

Simfonija

Če lahko kvartet zaigra Beethovenovo deveto simfonijo v 12 minutah, v kolikem času jo lahko zaigra oktet?

Vpišite število minut!

Preveri

Težavnost naloge:

(novi_tezavnost11.png)

Potrebujete namig?

Namig

Odlično! Lahko nadaljujemo.

Naprej

Odgovor ni pravilen. Še enkrat podrobno preberite nalogo!

Ponovno

Ali je dolžina skladbe odvisna od števila glasbenikov, ki jo izvajajo?

Preveri rešitev

Dolžina skladbe je odvisna samo od kompozicije skladbe, ne pa od števila glasbenikov, ki jo izvajajo. Zato jo enako dolgo izvaja tako oktet kot kvartet.

Odgovor: 12.

Klobuki

Trije moški so stali v vrsti drug za drugim ter vsi gledali v isto smer. Tako je moški, ki je bil zadnji v vrsti, videl oba moška pred seboj, mož na sredini je videl samo enega moškega pred seboj, mož, ki je bil prvi v vrsti, pa ni videl nikogar.

V sobi je bilo tudi pet klobukov, in sicer trije modri in dva rdeča. Nekdo je v popolni temi posadil vsakemu od mož na glavo en klobuk ter skril preostala dva.

Ko so se prižgale luči, so vprašali moža, ki je bil zadnji v vrsti, če ve, kakšne barve je njegov klobuk, vendar je odgovoril nikalno. Prav tako mož na sredini ni vedel za barvo svojega klobuka.

Ko pa so vprašali prvega moža v vrsti, ki ni videl nikogar pred sabo, je le-ta pravilno povedal barvo svojega klobuka.

Kakšne barve je bil njegov klobuk?

Modre.
Rdeče.

Preveri

Težavnost naloge:

(novi_tezavnost12.png)

Potrebujete namig?

Namig

Odlično! Lahko nadaljujemo.

Naprej

Odgovor ni pravilen. Še enkrat podrobno preberite nalogo!

Ponovno

Ali je možno, da imata oba sprednja moška rdeč klobuk?

Preveri rešitev

Najprej je po barvi klobuka vprašan mož, ki stoji čisto zadaj in vidi barvo klobukov obeh mož pred seboj. Če bi imela oba sprednja moška rdeč klobuk, bi zadnji v vrsti lahko sklepal, da je njegov klobuk moder. Ker tega ne stori, ima zagotovo eden od mož pred njim moder klobuk.

Predpostavimo, da ima mož, ki je prvi v vrsti, rdeč klobuk. Potem bi mož na sredini vedel, da nosi moder klobuk, in sicer zaradi odgovora moža pred njim (vsaj eden od sprednjih dveh ima moder klobuk). Ker tega ne ve, lahko sklepamo, da ima prvi v vrsti moder klobuk.

Odgovor: Prvi v vrsti ima moder klobuk.

Tekmovanje

Na tekmovanju v namiznem tenisu Aleš ni zmagal, niti ni bil zadnji. Sašo ni bil zadnji in je bil boljši od Aleša. Tadej je premagal Domna. Aleš je premagal Tadeja. Tadej ni bil zadnji.

Kdo je zmagal? Vpišite ime zmagovalca.

Preveri

Težavnost naloge:

(novi_tezavnost11.png)

Potrebujete namig?

Namig

Odlično! Lahko nadaljujemo.

Naprej

Odgovor ni pravilen. Še enkrat podrobno preberite nalogo!

Ponovno

Pojdi po vrsti ter določi vrstni red.

Preveri rešitev

Sašo je bil boljši od Aleša. Aleš je premagal Tadeja, Tadej pa je premagal Domna.

Končni vrsti red je:

 1. Sašo
 2. Aleš
 3. Tadej
 4. Domen

Odgovor: Zmagal je Sašo.

Frnikole

Imamo 12 frnikol, med katerimi je 11 enako težkih, ena pa je težja od ostalih. Katero je najmanjše število merjenj, s katerimi lahko določimo, katera frnikola je težja od ostalih, če merimo z ravnotežno tehtnico?

Tri merjenja.
Šest merjenj.
Štiri merjenja.
Dvanajst merjenj.

Težavnost naloge:

(novi_tezavnost12.png)

Potrebujete namig?

Namig

Odlično! Lahko nadaljujemo.

Naprej

Odgovor ni pravilen. Še enkrat podrobno preberite nalogo!

Ponovno

Pri vseh merjenjih imamo na obeh straneh tehtnice enako število frnikol.

Preveri rešitev

S prvim merjenjem stehtamo vse frnikole, in sicer šest na vsaki strani. Tista stran, ki je težja, zagotovo vsebuje iskano frnikolo.

Z drugim merjenjem stehtamo šest frnikol, ki so bile težje v prejšnjem merjenju, tokrat imamo tri na vsaki strani. Ponovno težja stran vsebuje iskano frnikolo.

Ostanejo nam še torej tri frnikole. Izberemo dve in ju stehtamo. Če je katera od njiju težja, je to ravno iskana frnikola. Če pa ostane tehtnica v ravnovesju (torej sta frnikoli enako težki), potem je iskana frnikola tretja, torej tista preostala, ki je nismo tehtali v zadnjem merjenju.

Odgovor: Potrebujemo tri merjenja.

Kdo je najstarejši?

Gospa Novak ima tri otroke. O njih vemo naslednje:

 • Anja je najmlajša, razen če je najmlajši Blaž.
 • Če Jure ni najmlajši, potem je Anja najstarejša.

Kateri izmed otrok je najstarejši in kateri najmlajši?

Najstarejši
Najmlajši
Anja
Blaž
Jure

Preveri

Težavnost naloge:

(novi_tezavnost11.png)

Potrebujete namig?

Namig

Odlično! Lahko nadaljujemo.

Naprej

Odgovor ni pravilen. Še enkrat podrobno preberi nalogo!

Ponovno

Predpostavi, da je Anja najmlajša. Kaj ugotoviš?

Preveri rešitev

Predpostavimo, da je Anja najmlajša. Potem Jure ni najmlajši, torej je Anja najstarejša (po drugi izjavi). Ker pa Anja ne more biti hkrati najstarejša in najmlajša, je začetna predpostavka (Anja je najstarejša) napačna.

Če Anja ni najmlajša, potem iz prve izjave sledi, da je najmlajši Blaž. Ker pa Jure tudi v tem primeru ni najmlajši, je po drugi izjavi Anja najstarejša.

Odgovor: Blaž je najmlajši. Anja je najstarejša.

Mrzel dan

Na mrzel zimski dan želimo z eno vžigalico prižgati ogenj. Na voljo imamo bencin, papir, trske, les, plinski gorilnik in premog.

Kaj prižgemo najprej?

Preveri

Težavnost naloge:

(novi_tezavnost11.png)

Potrebujete namig?

Namig

Odlično! Odgovor je pravilen.

Naprej

Odgovor ni pravilen. Še enkrat podrobno preberite nalogo!

Ponovno

S čim prižgemo večino stvari, npr. papir in les?

Preveri rešitev

Preden prižgemo katero od ostalih stvari, moramo seveda najprej prižgati vžigalico.

Odgovor: Vžigalico.

Gospodje na sestanku

Trije gospodje sedijo na sestanku, in sicer gospod Rumeni, gospod Zeleni in gospod Rjavi. Njihove kravate so rumene, zelene in rjave barve.

Gospod Rumeni reče: "Ali ste opazili, da vsak nosi kravato, različno od njegovega priimka?"

Gospod, ki nosi zeleno kravato, odvrne: "Pa res, prav imate!"

Pravilno poveži priimke gospodov z barvo kravate, ki so jo nosili na sestanku.

Gospod Rjavi
Gospod Zeleni
Gospod Rumeni
zelena kravata
rumena kravata
rjava kravata

Preveri

Težavnost naloge:

(novi_tezavnost11.png)

Potrebujete namig?

Namig

Odlično! Odgovor je pravilen.

Naprej

Odgovor ni pravilen. Še enkrat podrobno preberite nalogo!

Ponovno

Ali lahko nosi gospod Rumeni zeleno kravato?

Preveri rešitev

Vemo, da noben od gospodov ne nosi kravate iste barve, kot je njegov priimek. Gospod Rumeni lahko torej nosi samo kravato rjave ali zelene barve.

Ker na ugotovitev gospoda Rumenega o povezavi barv kravat in priimkov odgovori mož v zeleni kravati, lahko sklepamo, da gospod Rumeni ne nosi zelene kravate. Potem pa lahko nosi samo kravato rjave barve.

Gospod Zeleni bi sicer lahko nosil kravato rjave ali rumene barve, vendar kravato rjave barve že nosi gospod Rumeni. Gospodu Zelenemu ostane samo rumena barva.

Edina preostala barva kravate je zelena, ki jo nosi gospod Rjavi.

Odgovor: Gospod Rumeni - rjava kravata. Gospod Zeleni - rumena kravata. Gospod Rjavi - zelena kravata.

Barva konja

Albert je navdušen jahač in si je nabavil novega konja. Njegovi prijatelji so ugibali o barvi tega novega ljubljenca.

Miha: "Zagotovo ni črne barve."
Andrej: "Konj je rjave ali sive barve."
Tadej: "Mislim, da je rjave barve."

Kakšne barve je konj, če je najmanj ena trditev Albertovih prijateljev pravilna in najmanj ena trditev nepravilna? Vsaj ena od naštetih barv je prava!

Preveri

Težavnost naloge:

(novi_tezavnost11.png)

Potrebujete namig?

Namig

Odlično! Odgovor je pravilen.

Naprej

Odgovor ni pravilen. Še enkrat podrobno preberite nalogo!

Ponovno

Ali je katera od trditev pravilna, če je konj črne barve? Ali je katera od trditev nepravilna, če je konj rjave barve?

Preveri rešitev

Recimo, da je konj črne barve. Potem so vse tri trditve nepravilne, kar je v protislovju s tem, da je vsaj ena od trditev pravilna.

Kaj pa, če je konj rjave barve? Potem ima Miha prav, saj konj ni črne barve. Prav tako pa imata prav Tadej in Andrej, ki pravita, da je konj rjav. Nobena od trditev ni nepravilna, kar je ponovno v protislovju z navodili naloge.

Preostane nam še možnost, da je konj sive barve. V tem primeru ima Andrej prav in je res vsaj ena izjava pravilna. Miha in Tadej se v tem primeru motita, torej je res vsaj ena izjava nepravilna.

Odgovor: Konj je sive barve.

Kdo je tat?

V zlatarni v centru mesta se je zgodil velik rop. Policisti so prijeli tri osumljence, Paka, Žaka in Maka. Vsaj je podal izjavo.

Pak: "Zlatarno je oropal Žak ali Mak. Jaz nisem storil kaznivega dejanja."
Žak: "Mak ali Pak sta oropala zlatarno. Jaz nisem kriv."
Mak: "Zlatarno je oropal eden od preostalih dveh osumljencev. Jaz sem nedolžen."

Kasneje je policija ugotovila, da Mak laže.

Vpišite ime tatu!

Preveri

Težavnost naloge:

(novi_tezavnost11.png)

Potrebujete namig?

Namig

Odlično! Odgovor je pravilen.

Naprej

Odgovor ni pravilen. Še enkrat podrobno preberi nalogo!

Ponovno

Kako se glasi negacija Makove izjave?

Preveri rešitev

Mak je podal izjavo: "Zlatarno je oropal eden od preostalih dveh osumljencev. Jaz sem nedolžen." Vemo, da je ta izjava neresnična, njena negacija pa se glasi: "Zlatarne ni oropal eden od preostalih dveh osumljencev. Jaz nisem nedolžen."

Tat je jasno Mak.

Odgovor: Mak.

Teža zidu

Da bi zavaroval svojo državo pred sovražniki, se je kralj odločil postaviti debel zid okoli države. Zid bo visok 5 metrov, širok 3 metre ter dolg 500 km.

Če kubični meter zidu tehta približno 3000 kg, za koliko se bo povečala teža Zemlje, ko bodo postavili ta zid?

Preveri

Težavnost naloge:

(novi_tezavnost11.png)

Potrebujete namig?

Namig

Odlično! Odgovor je pravilen.

Konec

Odgovor ni pravilen. Še enkrat podrobno preberite nalogo!

Ponovno

Od kod bodo vzeli material za gradnjo zidu?

Preveri rešitev

Ker je material za gradnjo že na Zemlji, zid ne bo povečal njene teže.

Odgovor: Teža se ne spremeni.

0%
0%