Magnetno polje

Magnetno polje

Avtor: Ana G. Blagotinšek, Jerneja Pavlin, Katarina Susman

Feromagnetna snov

Izberi pravilno trditev. Feromagnetna snov je:

Preveri

Odgovor je pravilen.

Naprej

Odgovor je napačen. Feromagnetna snov je snov, ki jo privlači magnet.

Naprej

Odgovor ni pravilen. Premisli še enkrat.

Ponovno

Magnetna sila

Magnetna sila deluje

Preveri

Odgovor je pravilen.

Naprej

Odgovor je napačen. Magnetna sila deluje na daljavo.

Naprej

Odgovor ni pravilen. Premisli še enkrat.

Ponovno

Magnetna igla

Kaj velja za magnetno iglo?

Preveri

Odgovor je pravilen.

Naprej

Odgovor je napačen.

  • Magnetna igla kaže smer sever-jug, ker ima Zemlja na severnem geografskem polu južni magnetni pol.
  • Magnetna igla se postavi vzporedno s silnicami Zemljinega magnetnega polja, to je v smeri proti magnetnemu tečaju.
  • Z magnetno iglo lahko zaznamo bližino električnega toka.

Naprej

Odgovor ni pravilen. Premisli še enkrat.

Ponovno

Magnet

Izberi predmet, ki ga magnet ne privlači.

Preveri

Odgovor je pravilen.

Naprej

Odgovor je napačen. Magnet ne privlači slamice.

Naprej

Odgovor ni pravilen. Premisli še enkrat.

Ponovno

Železovi opilki

Z železovimi opilki smo ponazorili magnetno polje v okolici paličastega magneta. Katera skica najbolje prikazuje potek magnetnic?

(maga.jpg)
(magb.jpg)
(magc.jpg)
(magd.jpg)

Odgovor je pravilen.

Naprej

Odgovor je napačen. Potek magnetnic najbolje prikazuje spodnja slika:

(magc.jpg)

Naprej

Odgovor ni pravilen. Premisli še enkrat.

Ponovno

Magnetno polje

Magnetno polje ponazorimo s/z , ki imajo po dogovoru smer

sever-jug jug-sever vhod-zahod zahod-vhod .

Preveri

Odgovor je pravilen.

Naprej

Odgovor je napačen. Magnetno polje ponazorimo s/z magnetnimi silnicami, ki imajo po dogovoru smer sever-jug.

Naprej

Odgovor ni pravilen. Premisli še enkrat.

Ponovno

Paličasti magnet

V kateri smeri se obrne paličasti magnet, če ga obesimo na vrvico in počakamo, da se umiri?
Paličasti magnet se obrne v smeri sever-jug jug-sever vhod-zahod zahod-vhod .

Preveri

Odgovor je pravilen.

Naprej

Odgovor je napačen. Paličasti magnet se obrne v smeri sever-jug.

Naprej

Odgovor ni pravilen. Premisli še enkrat.

Ponovno

Magnetna pola

Vsak magnet ima oba pola, severnega in južnega.

Preveri

Odgovor je pravilen.

Naprej

Odgovor je napačen. Da, vsak magnet ima oba pola.

Naprej

Odgovor ni pravilen. Premisli še enkrat.

Ponovno

Delovanje magnetne sile

Magnetna sila deluje na daljavo dotik ne vem .

Preveri

Odgovor je pravilen.

Naprej

Odgovor je napačen. Magnetna sila deluje na daljavo.

Naprej

Odgovor ni pravilen. Premisli še enkrat.

Ponovno

Rezultati

0%
0%