Futošiki

Futošiki

Avtor: Skupina NAUK

V 4 x 4 mrežo kvadratkov vpišite naravna števila od 1 do 4, tako da bodo v vsaki vrstici in v vsakem stolpcu nastopala vsa štiri števila ter da bodo izpolnjene vse relacije.

>
>
< >

V 4 x 4 mrežo kvadratkov vpišite naravna števila od 1 do 4, tako da bodo v vsaki vrstici in v vsakem stolpcu nastopala vsa štiri števila ter da bodo izpolnjene vse relacije.

> >
>

V 4 x 4 mrežo kvadratkov vpišite naravna števila od 1 do 4, tako da bodo v vsaki vrstici in v vsakem stolpcu nastopala vsa štiri števila ter da bodo izpolnjene vse relacije.

>
>

V 4 x 4 mrežo kvadratkov vpišite naravna števila od 1 do 4, tako da bodo v vsaki vrstici in v vsakem stolpcu nastopalo vsa štiri števila ter da bodo izpolnjene vse relacije.

<
>
<
<
< <

V 4 x 4 mrežo kvadratkov vpišite naravna števila od 1 do 4, tako da bodo v vsaki vrstici in v vsakem stolpcu nastopala vsa štiri števila ter da bodo izpolnjene vse relacije. Posebna oznaka ≡r pomeni, da sta sosedni števili kongruentni po modulu r.

2
2

V 5 x 5 mrežo kvadratkov vpišite naravna števila od 1 do 5, tako da bo v vsaki vrstici in v vsakem stolpcu nastopalo vseh pet števil ter da bodo izpolnjene vse relacije.

>
>
<

V 5 x 5 mrežo kvadratkov vpišite naravna števila od 1 do 5, tako da bo v vsaki vrstici in v vsakem stolpcu nastopalo vseh pet števil ter da bodo izpolnjene vse relacije.

>
>
<

V 5 x 5 mrežo kvadratkov vpišite naravna števila od 1 do 5, tako da bo v vsaki vrstici in v vsakem stolpcu nastopalo vseh pet števil ter da bodo izpolnjene vse relacije.

>
> <
<
<

V 5 x 5 mrežo kvadratkov vpišite naravna števila od 1 do 5, tako da bo v vsaki vrstici in v vsakem stolpcu nastopalo vseh pet števil ter da bodo izpolnjene vse relacije.

<
<
>
<
< <

V 6 x 6 mrežo kvadratkov vpišite naravna števila od 1 do 6, tako da bo v vsaki vrstici in v vsakem stolpcu nastopalo vseh šest števil ter da bodo izpolnjene vse relacije.

<
>
>
<
>
>
> <

0%
0%