Enakomerno gibanje

Enakomerno gibanje

Avtor: tehnično Skupina NAUK, vsebinsko E-va

Premo enakomerno gibanje

Gibanje je spreminjanje lege telesa glede na okolico. Kako se spreminja lega telesa v odvisnosti od časa, nam pove hitrost telesa. Večja kot je hitrost telesa, večjo pot opravi telo v določenem času.

Najbolj preprosto gibanje je premo gibanje, pri čemer se telo giblje po premici. Kot primer premega gibanja je vožnja avtomobila po ravni cesti, padanje jabolka z drevesa, vožnja po tekočih stopnicah… Kadar se telo giblje premo in opravlja enake poti (s) v enakih časovnih presledkih (t), govorimo o premo enakomernem gibanju.

Na sliki vidimo, da se motorist giblje enakomerno, saj vsako uro opravi 40 km, torej je njegova hitrost 40 km/h ().

(en_gibanje_01.jpg)

Pot pri enakomernem gibanju

Kadar telo v enakih časovnih presledkih opravi enako dolge poti, govorimo o enakomernem gibanju. Preprosto lahko rečemo, da telo naredi v dveh sekundah dvakrat daljšo pot, v treh sekundah trikrat daljšo pot in v desetih sekundah desetkrat daljšo pot kot v prvi sekundi. Govorimo o premem sorazmerju med potjo in časom.

Enakomerna hoja

Deček hodi po poti, ki je označena z zastavicami. Zastavice so enakomerno razmaknjene med seboj, pri čemer je razdalja med njimi m. Deček pri hitri hoji potrebuje eno minuto, da prehodi razdaljo med sosednjima zastavicama.

(en_gibanje_02.jpg)

Koliko razdalj med zastavicami prehodi deček v . minutah?

Kolikšno pot opravi deček, če hodi enakomerno?
a)V 10 min prehodi m.
b)V 20 min prehodi m.
c)V 60 min prehodi m.

Preveri

Pravilno

Čestitamo, odgovori so pravilni!

Napačno

Vsaj eden izmed odgovorov je napačen. Poskusite ponovno!

Hitrost pri enakomernem gibanju

Grafi prikazujejo spreminjanje lege avtomobila, motorista in rolkarja v odvisnosti od časa. Avtomobil se pelje z največjo hitrostjo, deček na rolkah pa z najmanjšo.

Klikni z miško na rdeči gumb ob posamezni sličici (rolkar, motorist, avtomobil) in jo povleci na ustrezen graf. Ko boš postavil sličice na pravilne grafe, se bo v okvirčku pod grafi izpisal napis.

Aplikacija GeoGebra se ni mogla zagnati. Prosim preverite, ali imate v brskalniku namescen program Java 1.4.2 (ali novejsi) (Kliknite tu za namestitev Jave)

Ko boš ugotovil, kateri graf prikazuje spreminjanje lege avtomobila, motorista in rolkarja v odvisnosti od časa, odgovori na spodaj zastavljena vprašanja.

Hitrost rolkarja je .

Hitrost motorista je .

Hitrost avtomobila je .

Kolikšno pot je opravil avtomobil po urah? km.

Pravilno

Čestitamo, odgovori so pravilni!

Napačno

Vsaj eden izmed odgovorov ni pravilen. Poskusite ponovno!

Vožnja v šolo

Včeraj se je Marko odpravil v šolo s kolesom. Za vožnjo do šole je potreboval minute. Šola je od doma oddaljena m.

S kolikšno povprečno (konstantno) hitrostjo se je peljal Marko v šolo? .

Kolikšna je danes njegova povprečna hitrost, če se je v šolo odpravil peš in je za pot potreboval minut?

Koliko minut traja vožnja do šole z avtomobilom, če je povprečna hitrost avtomobila ? min.

Pravilno

Čestitamo, odgovori so pravilni!

Napačno

Vsaj eden izmed odgovorov ni pravilen. Poskusite ponovno!

Prehitevanje

Zaženi spodnjo animacijo, ki prikazuje, kako motorist prehiti avtomobil. Opazuj gibanje avtomobila in motorista ter reši spodaj postavljene naloge.

Odgovori na zastavljene naloge.

a) Oranžna črta prikazuje gibanje (avtomobila, motorista)

b) Kolikšno pot je prevozil motorist, ko je dohitel avtomobil? m

c) Koliko metrov pred motoristom je bil avtomobil na začetku? m

č) Kolikšno pot je prevozil avtomobil v 20 s? m

Preveri

Pravilno

Povratna informacija za pravilen odgovor.

Napačno

Povratna informacija za napačen odgovor.

Gibanje avtomobila na dveh odsekih

Preveri

Pravilno

Odgovor je pravilen. Lahko nadaljujemo.

Napačno

Odgovor ni pravilen. Poskusite ponovno.

Specifična toplota vode in ledu

1.) Specifična toplota vode znaša .

a) Koliko Joulov toplote moramo dovesti vode, da jo segrejemo za ? J

b) Koliko Joulov toplote moramo dovesti vode, da jo segrejemo za 1 K? J

2.) Specifična toplota ledu znaša 2100 J/kg K.

a) Koliko Joulov toplote moramo dovesti 1 kg ledu, da ga segrejemo za 1 K? J

a) Koliko Joulov toplote moramo dovesti 1 kg ledu, da ga segrejemo za 4 K? J Preveri

Pravilno

Odgovor je pravilen. Lahko nadaljujemo.

Napačno

Odgovor ni pravilen. Poskusite ponovno.

V samokolnico naložimo kg zemlje, katere težo prikazuje sila F1. Samokolnica ima dimenziji a = cm in cm. S kolikšno silo F2 mora delavec dvigniti samokolnico? Rezultat zaokroži na celo število.

(samokolnica1.gif)

geogebra

Aplikacija GeoGebra se ni mogla zagnati. Prosim preverite, ali imate v brskalniku namescen program Java 1.4.2 (ali novejsi) (Kliknite tu za namestitev Jave)
0%
0%