Naloge in simulacije iz gibanja

Naloge in simulacije iz gibanja

Avtor: Matjaž Pintarič

Gradivo je namenjeno kot pomoč učitelju pri pouku ali pa kot samostojno delo učencev, parov ali skupin.

Delovne liste lahko dopolnite ali spremenite 1. Opis gibanja PDF DOC 2. Enakomerno gibanje PDF DOC 3. Neenakomerno gibanje – enakomerno pospešeno gibanje PDF DOC 4. Sila in pospešek PDF DOC 5. Potencialna in kinetična energija PDF DOC 6. Eksperimentiranje s simulacijo Gibanje človeka PDF DOC

1. Opis gibanja (4 naloge)

Pri tej nalogi učenec rešuje naloge in ločuje gibanje od mirovanja. Primeri so iz vsakdanjega življenja.

Opis gibanja DOC

Opis gibanja PDF

1. Oglej si posnetek in odgovori, ali telesa v posnetku mirujejo ali se gibljejo.

Gospa v zelenem, ki sedi na klopi, glede na drevesa
Motorist glede na motor
Moder avtomobil glede na cesto
Bel avtomobil glede na fotografa
MIRUJE
SE GIBLJE

Preveri

VSI ODGOVORI SO PRAVILNI.

Naprej

ODGOVORI SO DELNO PRAVILNI.
Gospa v zelenem, ki sedi na klopi, glede na drevesa MIRUJE.
Motorist glede na motor MIRUJE.
Moder avtomobil glede na cesto SE GIBLJE.
Bel avtomobil glede na fotografa SE GIBLJE.

Naprej

VSI ODGOVORI SO NAPAČNI.
Gospa v zelenem, ki sedi na klopi, glede na drevesa MIRUJE.
Motorist glede na motor MIRUJE.
Moder avtomobil glede na cesto SE GIBLJE.
Bel avtomobil glede na fotografa SE GIBLJE.

Naprej

Pri tej nalogi učenec rešuje naloge in ločuje gibanje od mirovanja. Primeri so iz vsakdanjega življenja.

2. Tine in Maja se držita za roke, ko gresta v kino. Maja nosi torbico ob telesu. Odgovori, kaj miruje in kaj se giblje.

(par.jpg)
Torbica glede na Tineta
Tine glede na cesto
Maja glede na Tineta
Torbica glede na Majo
MIRUJE
SE GIBLJE

Preveri

VSI ODGOVORI SO PRAVILNI.

Naprej

ODGOVORI SO DELNO PRAVILNI.
Torbica glede na Tineta MIRUJE.
Tine glede na cesto SE GIBLJE.
Maja glede na Tineta MIRUJE.
Torbica glede na Majo MIRUJE.

Naprej

VSI ODGOVORI SO NAPAČNI.
Torbica glede na Tineta MIRUJE.
Tine glede na cesto SE GIBLJE.
Maja glede na Tineta MIRUJE.
Torbica glede na Majo MIRUJE.

Naprej

Pri tej nalogi učenec s pomočjo videoposnetka gibanja vozil ugotovi, kaj je premo in kaj krivo gibanje.

3. Kakšen je tir vozil na posameznem posnetku?

1. posnetek:

2. posnetek:

Vozila se gibljejo
Vozilo se giblje
KRIVO
PREMO

Preveri

OBA ODGOVORA STA PRAVILNA.

Naprej

ODGOVORI SO DELNO PRAVILNI.
Vozila se gibljejo KRIVO.
Vozilo se giblje PREMO.

Naprej

VSI ODGOVORI SO NAPAČNI.
Vozila se gibljejo KRIVO.
Vozilo se giblje PREMO.

Naprej

Učenec iz narisanega izbere premo ali krivo gibanje.

4. naloga

Aplikacija GeoGebra se ni mogla zagnati. Prosim preverite, ali imate v brskalniku namescen program Java 1.4.2 (ali novejsi) (Kliknite tu za namestitev Jave)

Kako se giblje težišče banane, ko jo vržemo v breztežnostnem prostoru?
Težišče banane se giblje PREMO KRIVO .

Kako se giblje pecelj banane?
Pecelj banane se giblje PREMO KRIVO .

Preveri

OBA ODGOVORA STA PRAVILNA.

Naprej

ODGOVORI SO DELNO PRAVILNI.
Težišče banane se giblje PREMO.
Pecelj banane se giblje KRIVO.

Naprej

ODGOVOR JE NAPAČEN.
Težišče banane se giblje PREMO.
Pecelj banane se giblje KRIVO.

Naprej

2. Enakomerno gibanje (6 nalog)

Učenec opredeli hitrost kot količnik poti in časa. Zna izračunati hitrost.

Enakomerno gibanje DOC

Enakomerno gibanje PDF

1. Električni avtomobil spustimo po mizi, ki ima označene razdalje v centimetrih in kaže realni čas. Za lažje odčitavanje glej posnetek, v katerem je predvajanje počasnejše. Za reševanje potrebuješ kalkulator.


Kolikšna je hitrost avtomobilčka pri 80 cm?
Hitrost avtomobilčka je cm/s.
Kolikšna je povprečna hitrost el. avtomobilčka?
Povprečna hitrost el. avtomobilčka je cm/s.

Preveri

ODGOVOR JE PRAVILEN.
Hitrost je cm/s.

Naprej

ODGOVOR JE DELNO PRAVILEN.
Hitrost izračunaš tako, da deliš razdaljo s časom. Ker se avtomobilček giblje enakomerno, se pravi ves čas z enako hitrostjo, je tudi povprečna hitrost enaka, in sicer cm/s.

Naprej

ODGOVOR JE NAPAČEN.
Hitrost izračunaš tako, da deliš razdaljo s časom. Ker se avtomobilček giblje enakomerno, se pravi ves čas z enako hitrostjo, je tudi povprečna hitrost enaka cm/s.

Naprej

Učenec z reševanjem naloge pokaže, da pozna oznako in enoto za hitrost in da zna uporabiti zapis = /. Za reševanje potrebuje kalkulator.

2. Gospod v oranžni majici se sprehodi. Preštej korake od ene do druge palme in odgovori na spodnja vprašanja. Povprečna dolžina njegovega koraka je m. Rezultat zaokroži na eno decimalno mesto natančno.

Kolikšna je hitrost hoje?Kolikšna je hitrost hoje, ko se posnetek hitreje odvija?
s t v a F A w = m s m/s m/s^2 N J
s t v a F A w = m s m/s m/s^2 N J

Preveri

ODGOVOR JE PRAVILEN.
m/ s m/s.

Naprej

ODGOVOR JE DELNO PRAVILEN.
Iz štetja korakov dobiš razdaljo, ki jo mož prehodi ( m).
Hitrost izračunaš tako, da deliš razdaljo s potrebnim časom.
m/ s m/s.

Naprej

ODGOVOR JE NAPAČEN.
Iz štetja korakov dobiš razdaljo, ki jo mož prehodi (m). Hitrost izračunaš tako, da deliš razdaljo s potrebnim časom. m/ s m/s.
Pri hitrejšem posnetku je hitrost večja.
=12 7 m/s.

Naprej

Učenec pretvarja km/h v m/s in obratno.

3. Pretvori spodnje rezultate v zahtevane enote. (decimalna števila zapiši z decimalno vejico in jih zaokroži na eno decimalno mesto natančno npr. m/s). Za reševanje potrebuješ kalkulator.

Povprečna hitrost pešca je m/s = km/h .

Svetlobna hitrost je m/s = * km/h.

Končna hitrost potniškega letala je okoli km/h = m/s .

Osebni rekord ekstremnega športnika na rolerjih z dvema raketnima motorjema km/h = m/s.
(rolkar.jpg)

Preveri

ODGOVORI SO PRAVILNI.
= m/s = km/h
m/s = km/h
km/h = m/s
km/h = m/s

Naprej

ODGOVOR JE DELNO PRAVILEN.
kilometer je enak m in ura je enaka sekundam, iz tega sledi, da je
km/h = / m/s = / m/s km/h > m/s delimo s
m/s =(/) : (/) = km/h m/s > km/h množimo s
m/s = km/h
m/s = km/h
km/h = m/s
km/h = m/s

Naprej

ODGOVOR JE NAPAČEN.
kilometer je enak m in ura je enaka sekundam, iz tega sledi, da je
km/h = / m/s = / m/s km/h > m/s delimo s
m/s =(/) : (/) = km/h m/s > km/h množimo s
m/s = km/h
m/s = km/h
km/h = m/s
km/h = m/s

Naprej

Učenec po navodilih iz besedila nariše graf poti v odvisnosti od časa in zapiše točke ter preveri pravilnost narisanega grafa.

4. S premikanjem točk nariši graf poti v odvisnosti od časa. Odšel si na pohodniški izlet, kjer si prehodil kilometre in za pot do hiše potreboval uro. Na vrhu si se ustavil za eno uro in se okrepčal. Nadaljeval si pot do drugega mesta za katerega je na tabli pisalo, da je odmaknjen km, kar si prehodil v pol ure. Na drugem mestu si se ustavil za dodatnih minut in se nato odpravil s kolesom nazaj domov. Za razdaljo km si potreboval min. Zapiši pravilne koordinate, kot kaže točka A.

Aplikacija GeoGebra se ni mogla zagnati. Prosim preverite, ali imate v brskalniku namescen program Java 1.4.2 (ali novejsi) (Kliknite tu za namestitev Jave)
A (,)
B (,)
C (,)
D (,)
E (,)
F (,)

Preveri

KOORADINATE SO PRAVILNO ZAPISANE.

Naprej

ODGOVOR JE DELNO PRAVILEN.
Poglej si spodnji graf.

(graf1.jpg)

Naprej

ODGOVOR JE NAPAČEN.
Poglej si spodnji graf.

(graf1.jpg)

Naprej

Učenec zna iz grafa razbrati zahtevane podatke.

5. Iz grafa hitrosti v odvisnosti od časa odčitaj potrebne podatke in odgovori na spodnja vprašanja.

(graf2.jpg)

Koliko časa se je gibal s hitrostjo km/h? h
Koliko časa je miroval? min
Kako se je kolesar gibal med točkama E in F? JE MIROVAL ENAKOMERNO POSPEŠENO POSPEŠENO POJEMAJOČE ENAKOMERNO

Preveri

VSI ODGOVORI SO PRAVILNI.

Naprej

ODGOVOR JE DELNO PRAVILEN.
Kako časa se je gibal s hitrostjo km/h? h
Koliko časa je miroval? min
Kako se je kolesar gibal med točkama E in F? ENAKOMERNO

Naprej

ODGOVOR JE NAPAČEN.
Kako časa se je gibal s hitrostjo km/h? h
Koliko časa je miroval? min
Kako se je kolesar gibal med točkama E in F? ENAKOMERNO

Naprej

Učenec z reševanjem naloge pokaže, da zna uporabiti zapis = /. Učenec zna tudi obračati enačbo in iskati druge količine iz zapisa = /.

6. Odpeljali ste se na izlet iz Škofje Loke. Po urah ste se ustavili v Postojni in si ogledali Postonjsko jamo. Na armaturni plošči vašega avtomobila ste odčitali, da ste prepotovali km.

Za reševanje potrebuješ kalkulator.

(karta.jpg)

Kolikšna je bila vaša povprečna hitrost? (decimalna števila zaokroži na eno decimalno mesto natančno, pozor uporabljaj decimalno vejico in ne decimalno piko!!!)
hitrost = km/h h km

Koliko časa ste potrebovali iz Postojne do Pirana, če ste v Postojni na brošuri zasledili, da je razdalja od Postojne do Pirana km, vi pa ste vozili v povprečju s hitrostjo km/h?
čas = km/h h km

Na koncu dopusta ste se iz Pirana napotili k prijatelju na Ptuj. Kolikšno pot ste prevozili, če ste povprečno vozili km/h, potrebovali pa ste točno ure?
pot = km/h h km

Preveri

ODGOVORI SO PRAVILNI.
hitrost
= : = 72 km : 1,2 h = 60 km/h

čas
= / =70 km : 50 km/h = 1,4 h

pot
= * =85 km/h *3 h = 255 km

Naprej

ODGOVOR JE DELNO PRAVILEN.
Povprečno hitrost izračunamo tako, da razdaljo delimo z časom. Odvisno od tega, katero količino iščemo, obračamo enačbo = /.
hitrost
= : = 72 km : 1,2 h = 60 km/h.

čas
= / =70 km : 50 km/h = 1,4 h .

pot
= * =85 km/h *3 h = 255 km

Naprej

ODGOVOR JE NAPAČEN.
Povprečno hitrost izračunamo tako, da razdaljo delimo z časom. Odvisno od tega, katero količino iščemo, obračamo enačbo = /.
hitrost
= : = 72 km : 1,2 h = 60 km/h

čas
= / =70 km : 50 km/h = 1,4 h

pot
= * =85 km/h *3 h = 255 km

Naprej

3. Neenakomerno gibanje - enakomerno pospešeno gibanje (5 nalog)

Učenec med naštetimi primeri izbere enakomerno in neenakomerno gibanje

Neenakomerno gibanje DOC

Neenakomerno gibanje PDF

1. Spodnjim primerom izberi najusteznejšo vrsto gibanja.

(skok.jpg) (hoja1.jpg) (kolesar2.jpg) (poslusa.jpg) (kolesar.jpg) (met.jpg)
Prosti pad, ko se vržemo, vpeti na elastiko "bungee jumping".
Hoja po ravnini.
Konstantna vožnja z enako hitrostjo.
Sedenje na kavču in poslušanje glasbe.
Spust s kolesom po klancu navzdol.
Navpični met žoge.
ENAKOMERNO POSPEŠENO
ENAKOMERNO
MIROVANJE

Preveri

VSI ODGOVORI SO PRAVILNI.

Naprej

ODGOVOR JE DELNO PRAVILEN.
Prosti pad = ENAKOMERNO POSPEŠENO
Hoja = ENAKOMERNO
Konstantna vožnja = ENAKOMERNO
Poslušanje glasbe v kavču = MIROVANJE
Spust s kolesom po klancu = ENAKOMERNO POSPEŠENO
Navpični met = ENAKOMERNO POSPEŠENO

Naprej

ODGOVOR JE NAPAČEN.
Prosti pad = ENAKOMERNO POSPEŠENO
Hoja = ENAKOMERNO
Konstantna vožnja = ENAKOMERNO
Poslušanje glasbe v kavču = MIROVANJE
Spust s kolesom po klancu = ENAKOMERNO POSPEŠENO
Navpični met = ENAKOMERNO POSPEŠENO

Naprej

Pozna težni pospešek, oznako ter enoto in z njim izračuna končno hitrost telesa pri prostem padu. Razume, kaj pove pospešek.

2. Iz višine m spustimo žogo za odbojko in večjo lahko žogo. Posnetki so počasnejši za lažje opazovanje.

Zakaj večja in lažja žoga pozneje doseže tla? Izberi pravilen odgovor.

Koliko znaša približni težni pospešek na Zemlji? s t g a F A w = m s m/s m/s^2 N J
S kolikšno hitrostjo prileti telo na tla? s t v a F A w = m s m/s m/s^2 N J
Za koliko m/s se telesu poveča hitrost vsako sekundo? s t v a F A w = m s m/s m/s^2 N J

Preveri

VSI ODGOVORI SO PRAVILNI.

Naprej

ODGOVOR JE DELNO PRAVILEN.
Večja lažja žoga pozneje doseže tla zaradi večjega upora zraka.
Koliko znaša težni pospešek na Zemlji?
S kolikšno hitrostjo prileti telo na tla?
Za koliko m/s se telesu poveča hitrost vsako sekundo?

Naprej

ODGOVOR JE NAPAČEN.
Večja lažja žoga pozneje doseže tla zaradi večjega upora zraka.
Koliko znaša približni težni pospešek na Zemlji?
S kolikšno hitrostjo prileti telo na tla?
Za koliko m/s se telesu poveča hitrost vsako sekundo?

Naprej

Učenec opazuje kotaljenje kroglice na klancu in odčita razmike pri enakih časovnih intervalih. Iz časa in razmikov izračuna povprečno in končno hitrost, ter na koncu izračuna pospešek.

3. Kotaljenje po klancu. Izpolni tabelo.

[s] (cm) [cm/s] - povprečna hitrost [cm/s] - končna hitrost [cm/s2]

Kako se je kotalilo telo od do sekund? Od do sekund se telo giblje enakomerno pospešeno enakomerno pospešeno pojemajoče enakomerno pojemajoče .

Kako se je kotalilo telo od do sekund? Od do sekunde se telo giblje enakomerno pospešeno enakomerno pospešeno pojemajoče enakomerno pojemajoče .

Koliko znaša pospešek od do sekund? Pospešek pri enakomernem gibanju od do sekund znaša cm/s.

Preveri

VSI ODGOVORI SO PRAVILNI.

Naprej

ODGOVOR JE DELNO PRAVILEN.
Od do sekund se telo giblje enakomerno pospešeno.
Od do sekunde se telo giblje pospešeno.
Pospešek pri enakomernem gibanju od do sekund znaša cm/s.

Naprej

ODGOVOR JE NAPAČEN.
Od do sekund se telo giblje enakomerno pospešeno.
Od do sekunde se telo giblje pospešeno.
Pospešek pri enakomernem gibanju od do sekund znaša cm/s.

Naprej

Z opazovanjem pospeševanja avtomobila učenec poišče začetno, končno in povprečno hitrost in opredeli pospešek kot količnik spremembe hitrosti in spremembe časa. Izračuna pot pri enakomernem pospešenem gibanju.

4. Avto na začetku miruje ter nato pospešuje do km/h.

Kolikšna je začetna hitrost? = km/h
Koliko časa potrebuje avtomobil, da doseže hitrost km/h? = s
Kolikšna je končna hitrost? = km/h
Kolikšen je njegov pospešek do km/h? Zaokroži na dve decimalni mesti. = m/s
Kolikšna je povprečna hitrost? = km/h
Izračunaj, kolikšno pot prepotuje vozilo od do km/h? Zaokroži na celo število. = m

Preveri

VSI ODGOVORI SO PRAVILNI.

Naprej

ODGOVOR JE DELNO PRAVILEN.
= km/h
= km/h
= km/h
= s
= m/s
= m

Naprej

ODGOVOR JE NAPAČEN.
= km/h
= km/h
= km/h
= s
= m/s
= m

Naprej

Z opazovanjem zaviranja avtomobila učenec poišče začetno, končno in povprečno hitrost. Opredeli pospešek kot količnik spremembe hitrosti in spremembe časa. Izračuna čas, pot in pojemek pri enakomernem pojemajočem gibanju.

5. Avto začne zavirati.

Kolikšna je začetna hitrost? = km/h
Koliko časa avtomobil pojema? = s
Kolikšna je končna hitrost? = km/h
Kolikšen je njegov pojemek? = m/s
Kolikšna je povprečna hitrost? = km/h
Izračunaj, kolikšno pot prepotuje vozilo v tem času? = m

Preveri

VSI ODGOVORI SO PRAVILNI.

Naprej

ODGOVOR JE DELNO PRAVILEN.
= km/h
= km/h
= km/h
= s
= m/s
= m

Naprej

ODGOVOR JE NAPAČEN.
= km/h
= km/h
= km/h
= s
= m/s
= m

Naprej

4. Sila in pospešek (4 naloge)

Učenec razlikuje vrsto gibanj glede na rezultanto sil.

Sila in pospešek DOC

Sila in pospešek PDF

1. Izberi, kakšna je rezultanta sil za spodnje primere.

(skok.jpg) (hoja1.jpg) (kolesar2.jpg) (poslusa.jpg) (kolesar.jpg) (met.jpg)


Prosti pad, ko se vržemo, vpeti na elastiko bungee jumping.
Enakomerna hoja po ravnini.
Konstantna vožnja z enako hitrostjo.
Sedenje v kavču in poslušanje glasbe.
Spust s kolesom po klancu navzdol.
Navpični met žoge.
NI ENAKA NIČ
JE ENAKA NIČ

Preveri

VSI ODGOVORI SO PRAVILNI.

Naprej

ODGOVOR JE DELNO PRAVILEN.
Prosti pad, ko se vržemo, vpeti na elastiko bungee jumping. NI ENAKA NIČ
Enakomerna hoja po ravnini. JE ENAKA NIČ
Konstantna vožnja z enako hitrostjo. JE ENAKA NIČ
JSedenje v kavču in poslušanje glasbe. JE ENAKA NIČ
Spust s kolesom po klancu navzdol. NI ENAKA NIČ
Navpični met žoge. NI ENAKA NIČ

Naprej

ODGOVOR JE NAPAČEN.
Prosti pad, ko se vržemo, vpeti na elastiko bungee jumping. NI ENAKA NIČ
Enakomerna hoja po ravnini. JE ENAKA NIČ
Konstantna vožnja z enako hitrostjo. JE ENAKA NIČ
JSedenje v kavču in poslušanje glasbe. JE ENAKA NIČ
Spust s kolesom po klancu navzdol. NI ENAKA NIČ
Navpični met žoge. NI ENAKA NIČ

Naprej

Učenec zna risati zunanje sile, ki delujejo na mirujoče telo in na telo, ki se giblje enakomerno.

2. Vektorji imajo določeno izhodišče, spreminjaj jim velikost in odgovori na vprašanja spodaj.

Aplikacija GeoGebra se ni mogla zagnati. Prosim preverite, ali imate v brskalniku namescen program Java 1.4.2 (ali novejsi) (Kliknite tu za namestitev Jave)

-gramska klada miruje.
Katere sile delujejo na klado?
, , , , ,

Kolikšna je sila trenja? N.

Kolikšna je sila podlage? N.

Klada se giblje enakomerno,
vlečemo jo s silo N v desno.
Katere sile delujejo na klado?
, , , , , , , , ,

Kolikšna je sila trenja? N.

Kolikšna je sila podlage? N.Preveri

VSI ODGOVORI SO PRAVILNI.

Naprej

ODGOVOR JE DELNO PRAVILEN.
Ko klada miruje, delujejo nanjo: (teža), (sila podlage)
Kolikšna je sila trenja?
Sila trenja je N.

Kolikšna je sila podlage?
Sila podlage je N.

Ko se klada enakomerno giblje, delujejo na njo: (teža), (sila podlage), (vlečna sila), (sila trenja)
Kolikšna je sila trenja?
Sila trenja je N.

Kolikšna je sila podlage?
Sila podlage je N.
(izračunaš s pitagrovim izrekom: = + ).

(klanec.jpg)

Naprej

ODGOVOR JE NAPAČEN.
Ko klada miruje, delujejo nanjo: (teža), (sila podlage)
Kolikšna je sila trenja?
Sila trenja je N.

Kolikšna je sila podlage?
Sila podlage je N.

Ko se klada enakomerno giblje, delujejo na njo: (teža), (sila podlage), (vlečna sila), (sila trenja)
Kolikšna je sila trenja?
Sila trenja je N.

Kolikšna je sila podlage?
Sila podlage je N.
(izračunaš s pitagrovim izrekom: = + )

(klanec.jpg)

Naprej

Zapiše 2. Newtonov zakon. Pove, kaj je N.

3. Pravilno zapiši . Newtonov zakon in zapiši primerne enote.

s t v a m F A W = s t v a m F A W * s t v a m F A W


Kaj pomeni enota N? Izberi pravilno.

N = 1 N 1 s 1 kg 1 m/s 1 m/s^2 1 J 1 m * 1 N 1 s 1 kg 1 m/s 1 m/s^2 1 J 1 m

Preveri

VSI ODGOVORI SO PRAVILNI.

Naprej

ODGOVOR JE DELNO PRAVILEN.
= *
N = kg * m/s

Naprej

ODGOVOR JE NAPAČEN.
= *
N = kg * m/s

Naprej

Učenec s pomočjo . Newtnovega zakona izpolni tabelo za zvezo zunanjih sil, maso in pospešek. Pozna zvezo med maso in pospeškom F=ma. Privzeta je nastavitev brez trenja, če koeficient trenja spremenimo, pa moramo upoštevati še silo trenja.

4. S pomočjo simulacije reši spodnji tabeli. Rezultate zaokroži na eno decimalno mesto natančno. Trenje zanemarimo.

Aplikacija GeoGebra se ni mogla zagnati. Prosim preverite, ali imate v brskalniku namescen program Java 1.4.2 (ali novejsi) (Kliknite tu za namestitev Jave)
(N) (kg) (m/s)
(N) (kg) (m/s)

Preveri

VSI ODGOVORI SO PRAVILNI.

Naprej

ODGOVOR JE DELNO PRAVILEN.

(N) (kg) (m/s)
(N) (kg) (m/s)

Naprej

ODGOVOR JE NAPAČEN.

(N) (kg) (m/s)
(N) (kg) (m/s)

Naprej

5. Potencialna in kinetična energija (4 naloge)

1. Kolesar z maso kilogramov se vozi po zadnjem kolesu s hitrostjo m/s. Masa kolesa je kilogramov.

Kolikšna je kinetična energija kolesarja?

s t v a F A Wk Wp = m s m/s m/s^2 N J

Če bi se kolesarju hitrost 2x povečala, bi se mu kinetična energija 0x 1x 2x 3x 4x 20x krat povečala.

Če bi se kolesarju masa 2x povečala, bi se mu kinetična energija 0x 1x 2x 3x 4x 20x krat povečala.

Preveri

ODGOVOR JE PRAVILEN.

Naprej

ODGOVOR JE DELNO PRAVILEN.
Kinetično energijo izračunaš po formuli = . Za maso moraš vzeti vsoto mase kolesa in kolesarja. Kinetična energija kolesarja je J.
Če kolesarju hitrost x povečamo, se mu kinetična energija poveča x.
Če kolesarju povečamo maso x, se mu kinetična energija poveča tudi x.

Naprej

ODGOVOR JE NAPAČEN.
Kinetično energijo izračunaš po formuli = . Za maso moraš vzeti vsoto mase kolesa in kolesarja. Kinetična energija kolesarja je J.
Če kolesarju hitrost x povečamo, se mu kinetična energija poveča x.
Če kolesarju povečamo maso x, se mu kinetična energija poveča tudi x.

Naprej

Učenec zna izračunati spremembo potencialne energije telesa in iz nje izračunati delo.

2. Rolkar z maso kg se spušča po strmini, kot kaže slika. Upora in trenja ne upoštevamo.

(rolkar2.jpg)

V kateri točki ima rolkar največjo potencialno energijo? Izberi.

Kolikšna je njegova kinetična energija na dnu, če je bila na vrhu v točki A potencialna energija J?

Njegova kinetična energija je

m s m/s m/s^2 N J .


Kolikšna je njegova hitrost v točki C?

Njegova hitrost je

m s m/s m/s^2 N J .

Preveri

ODGOVOR JE PRAVILEN.

Naprej

ODGOVOR JE DELNO PRAVILEN.
Telo ima večjo potencialno energijo kadar je višje. Pravilen odgovor je A.
Če zanemarimo upor in trenje, je kinetična energija na dnu v točki C enaka potencialni energiji na vrhu v točki A. To je J.
Hitrost izračunaš s pomočjo enačbe za izračun kinetične energije. Hitrost znaša m/s.

Naprej

ODGOVOR JE NAPAČEN.
Telo ima večjo potencialno energijo kadar je višje. Pravilen odgovor je A.
Če zanemarimo upor in trenje, je kinetična energija na dnu v točki C enaka potencialni energiji na vrhu v točki A. To je J.
Hitrost izračunaš s pomočjo enačbe za izračun kinetične energije. Hitrost znaša m/s.

Naprej

Pri tej nalogi učenec izračuna potencialno in kinetično energijo v določenih točka.

3. Na gugalnici se spustiš iz višinske razlike pol metra. Masa gugalca je kg.

Katero energijo ima na najvišji točki, ko se za trenutek ustavi?
Na vrhovih ima kinetično energijo potencialno energijo prožnostno energijo nima energije .

Koliko? m s m/s m/s^2 N J

Katero energijo ima, ko gre skozi najnižjo točko?
Ko gre skozi sredino, ima kinetično energijo potencialno energijo prožnostno energijo nima energije .

Koliko? Trenje in upor ne upoštevaj. m s m/s m/s^2 N J

Preveri

ODGOVOR JE PRAVILEN.

Naprej

ODGOVOR JE DELNO PRAVILEN.
Telo, ki je dvignjeno ima potencialno energijo.
Potencialno energijo telesa izračunamo z enačbo Wp = mgh, kjer za težni pospešek g vzamemo približek m/s. Wp = J
Ko se telo spusti se mu vsa potencialna energija na sredini pretvori v kinetično, ki je enaka potencialni na začetku. Wk = J

Naprej

ODGOVOR JE NAPAČEN.
Telo, ki je dvignjeno ima potencialno energijo.
Potencialno energijo telesa izračunamo z enačbo Wp = mgh, kjer za težni pospešek g vzamemo približek m/s. Wp = J
Ko se telo spusti se mu vsa potencialna energija na sredini pretvori v kinetično, ki je enaka potencialni na začetku. Wk = J.

Naprej

Pri tej nalogi učenec s pomočjo videoposnetka navpičnega in prostega pada odčita čas in izračuna potencialno in kinetično energijo v določenih točkah.

4. g žogo udarimo, da se navpično dvigne in pade nazaj na isto mesto. Žogo držimo metrov nad tlemi. Za lažje odčitavanje si oglej počasni posnetek. Rezultate zaokroži na eno decimalno mesto natančno.

Odčitaj: Koliko časa potrebuje žoga, da doseže vrh? m s m/s m/s2 N J

In koliko časa potrebuje žoga, da jo zopet ulovimo? m s m/s m/s2 N J

Kako visoko odleti žoga? m s m/s m/s2 N J

Na vrhu je potencialna energija m s m/s m/s2 N J , kinetična energija pa m s m/s m/s2 N J .

S kolikšno hitrostjo jo zopet ujamemo? m s m/s m/s2 N J .

Preveri

ODGOVOR JE PRAVILEN.

Naprej

ODGOVOR JE DELNO PRAVILEN.
Žoga doseže vrh v sekunde, k nam v roke se vrne po s.
Iz enačbe za izračun razdalje pri prostem padu s = gt izračunamo, da je žoga dosegla razliko m.
Za izračun potencialne energije uporabiš zapis Wp=mgh, pri tem moraš upoštevati da je višina znaša m + m = m. Tako dobiš Wp = J.
Ker se žoga na vrhu ustavi in je hitrost enaka nič, je tudi kinetična energija J.
Z obračanjem enačbe za kinetično energijo pridemo do zapisa = 2*Wk/m s katerim dobimo vrednost hitrosti, ki znaša m/s.

Naprej

ODGOVOR JE NAPAČEN.
Žoga doseže vrh v sekunde, k nam v roke se vrne po s.
Iz enačbe za izračun razdalje pri prostem padu s = gt izračunamo, da je žoga dosegla razliko m.
Za izračun potencialne energije uporabiš zapis Wp=mgh, pri tem moraš upoštevati da je višina znaša m + m = m. Tako dobiš Wp = J.
Ker se žoga na vrhu ustavi in je hitrost enaka nič je tudi kinetična energija J.
Z obračanjem enačbe za kinetično energijo pridemo do zapisa v = 2*Wk/m s katerim dobimo vrednost hitrosti, ki znaša m/s.

Naprej

6. Oznake in enote (1 naloga)

Učenec opredeli hitrost kot količnik poti in časa. Zna izračunati hitrost.

1. Izpolni oznake in osnovne enote za spodnje količine.

IME FIZIKALNE KOLIČINEOZNAKAOSNOVNA ENOTA
čas s m m/s m/s2 N kg J
pot s m m/s m/s2 N kg J
hitrost s m m/s m/s2 N kg J
pospešek s m m/s m/s2 N kg J
gravitacijski pospešek s m m/s m/s2 N kg J
sila s m m/s m/s2 N kg J
masa s m m/s m/s2 N kg J
potencialna energija s m m/s m/s2 N kg J
kinetična energija s m m/s m/s2 N kg J
delo s m m/s m/s2 N kg J

Preveri

VSI ODGOVORI SO PRAVILNI.

Naprej

ODGOVOR JE DELNO PRAVILEN.

IME FIZIKALNE KOLIČINEOZNAKAOSNOVNA ENOTA
čass
potm
hitrostm/s
pospešekm/s2
gravitacijski pospešekm/s2
silaN
masakg
potencialna energijaJ
kinetična energijaJ
deloJ

Naprej

ODGOVOR JE NAPAČEN.

IME FIZIKALNE KOLIČINEOZNAKAOSNOVNA ENOTA
čass
potm
hitrostm/s
pospešekm/s2
gravitacijski pospešekm/s2
silaN
masakg
potencialna energijaJ
kinetična energijaJ
deloJ

Naprej

7. Eksperimentiranje s simulacijo Gibanje človeka (3 delovni listi)

Učenec z reševanjem delovnega lista in uporabo simulacije učenec usvaja naslednje učne cilje po UN:

  • Grafično prikaže odvisnost hitrosti od časa in odvisnost poti od časa in razloži graf.
  • Loči enakomerno in neenakomerno gibanje.
  • Pri enakomerno pospešenem gibanju pozna pojme končna , začetna in povprečna hitrost.
  • Izračuna pot pri enakomerno pospešenem gibanju = /.
  • Pove, kolikšen je pospešek pri padanju.
  • Zna uporabljati zapis = /.

Simulacijo zaženi tukaj.

1. delovni list DOC

1. delovni list PDF

2. delovni list DOC

2. delovni list PDF

3. delovni list DOC

3. delovni list PDF

0%
0%